Toimivat yhteydet ovat yhteinen tavoite

Traficom, Päivi Peltola-Ojala26.7.2022

Tarve huippunopeille kaikkialle ulottuville tiedonsiirtoyhteyksille on lähes itsestäänselvyys. Oli sitten kyse langattomista tai kiinteistä laajakaistayhteyksistä, tarvitaan aina kuitua ja sen rakentamista näiden toteuttamiseen. Kuntia aivan varmasti kiinnostaa alueensa elinvoimaisuus. Toimivat yhteydet, niin fyysiset kuin digitaaliset, ovat keskeinen osa sitä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on keskeinen rooli digitaalisten yhteyksien edistämisessä.

EU pyrkii edistämään jäsenmaissaan nopeampien yhteyksien saatavuutta, kilpailua ja investointeja verkkoihin sekä nopeuttamaan 5G-verkkojen käyttöönottoa. Komission visio ”2030 Digitaalinen kompassi” on, että kaikissa Euroopan kodeissa on huippunopeat gigabittiyhteydet ja 5G-verkko kattaa kaikki asutut alueet. Tarve yhä nopeammille tiedonsiirtoyhteyksille merkitsee jatkossakin kasvavassa määrin kuituyhteyksien rakentamista.

Myös Suomi panostaa huippunopeisiin yhteyksiin. Olemme Euroopan etulinjassa jakaneet taajuudet, jotka mahdollistavat 5G-verkkojen käyttöönottoon. Valokuidun osalta olemme suunnanneet valtiontukea sen rakentamiseen niille alueille, joille verkot eivät muutoin syntyisi. Tuettuja verkkoja on jo rakennettu yli 130 000 kiinteistöön.

Yhteisrakentamalla kustannussäästöjä

Fyysinen rakentaminen eli maaurakointi on merkittävin kustannus verkkojen rakentamisessa. Yhteisrakentamislaki helpottaa nopeiden viestintäverkkojen käyttöönottoa edistämällä fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja mahdollistamalla yhteisrakentamisen. Tämä tarkoittaa, että eri verkkojen kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointityöt suoritetaan yhdessä. Näin säästetään kustannuksissa.

Verkkojen yhteisrakentaminen ja -käyttö helpottuu tietoa jakamalla

Edistämme Traficomissa monin tavoin verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä. Tarjoamme keskitetyn tietopisteen, edistämme verkkotoimijoiden välistä yhteistyötä ja sovittelemme tarvittaessa erimielisyyksiä.

Keskitetty tietopiste muodostuu Verkkotietopiste.fi-palvelusta sekä tulevasta Sijaintitietopalvelusta. Verkkotietopiste.fi palvelee ensi sijassa yhteisrakentamista. Kaikilla verkkotoimijoilla on velvollisuus toimittaa tiedot verkkojen rakentamissuunnitelmista Verkkotietopiste.fi-palveluun ja suostua yhteisrakentamiseen kohtuullisin ehdoin.

Sijaintitietopalvelu tulee helpottamaan verkkojen tarkkojen sijaintitietojen saamista yhdestä paikasta. Tavoitteena on vähentää näin verkoille aiheutuvia vikatilanteita.