Tulevaisuuden kunta digitalisoidaan alustatalouteen

Tulevaisuuden kunta digitalisoidaan alustatalouteen

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mukaan kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Menestyksen kannalta tärkeimpänä tekijänä Vehviläinen pitää kuntien kykyä uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti. Mutta kuinka tämä toteutetaan käytännössä ja mitä kuntapäättäjien tulisi tietää saadakseen kuntansa kukoistamaan?

Kaikki ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että kuntien elinvoimaisuuden, sivistyksen ja hyvinvoinnin eteen on tehtävä uudistuksia. Uudistukset edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja, jotka digitalisaatio mahdollistaa, ja onnistuneet ratkaisut edellyttävät ymmärrystä siitä, miksi, mitä ja miten tehdään.

Esimerkiksi lomakkeiden muuttamisessa PDF-muotoon ei voida puhua digitalisaatiosta. Olemme asian ytimessä vasta silloin, kun kykenemme tarjoamaan kuntalaisille kokonaan uudenlaisia, älykkäitä ja arkea helpottavia palveluja. Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi automatisoitua päiväkotipaikan hakua, yleisen turvallisuuden ja liikennesuunnitteluun kehittämistä tai tilankäytön ja tiedolla johtamisen ratkaisuja. Lisäksi digitalisaatiolla voidaan merkittävästi tehostaa hallinnon prosesseja sekä vapauttaa henkilöresursseja tuottavampaan työhön hyödyntämällä esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä.

Alustatalous kuntien kasvun moottorina

Ennusteiden mukaan vuonna 2025 yli puolet koko maailman kaikista liiketoiminnoista pyörii alustatalouden ehdoilla. Alustataloudella tarkoitan liiketoimintaa, joka perustuu kokonaisvaltaisesti digitaalisten palvelualustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, toiminnan perustuessa datan hyödyntämiseen.

Ne kunnat, jotka lähtevät rohkeasti mukaan alustatalouden ja ekosysteemien maailmaan, mahdollistamalla kerätyn tiedon hyödyntämisen palvelunkehittäjille, tulevat olemaan tulevaisuuden menestyjiä. He kykenevät tarjoamaan asukkailleen parhaat ja tuottavimmat palvelut. Ekosysteemin kautta paikallinen elinkeinoelämä saa uusia mahdollisuuksia, mikä lisää kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Digitalisaatiota tehdään arkisten haasteiden poistamiseksi sekä ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Jotta päästään tavoitteisiin, kunnissa tarvitaan digitalisaation asiantuntemusta – joka onneksi on Suomessa maailman huippuluokkaa. Kun johtamisen välineenä on strategia ja takana riittävästi osaamista, kaikki on mahdollista.

Kirjoittaja Juha Ruokari työskentelee CGI:n kehitysjohtajana visionaan hyvinvoiva ja menestyvä Suomi.

Lue lisää: https://www.cgi.fi/fi/kunnat/hallinto-ja-johtaminen