Tulevaisuus on jo täällä

Suomen Standardisoimisliitto, Helena Vänskä29.8.2022

Meille kaikille tutut teemat kuten väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen ja kyberturvallisuus näkyvät tulevaisuuskatsauksissa, mediakeskustelussa ja päivittäisessä työssämme. Teemoihin liittyy haasteita, joiden taklaamiseksi tarvitsemme viisaita ja kestäviä ratkaisuja – ratkaisuja, joiden avulla kestävää kehitystä ja hyvää elämää vauhditetaan ja ylläpidetään.

Lainasin otsikkoni maailmanlaajuisen standardisointijärjestö ISOn julkaisemasta kattavasta tulevaisuuskatsauksesta (https://www.iso.org/foresight.html), jossa edellä mainitut teemat on myös nostettu esiin. Teemat ovat tuttuja, mutta standardisoinnin rooli voi sen sijaan olla monille tuntematon: standardisoinnilla haasteisiin etsitään ja luodaan yhteisiä ratkaisuja, standardeja.

Laajalla osallistumisella ja tietämyksellä työstetyt ratkaisut on valjastettu kestävän kehityksen edistämiseen, ja hyödyt ovat käytettävissä myös paikallisesti ja kansallisesti. Esimerkkejä on useita: tietoturvan johtaminen (ISO/IEC 27001), energiatehokkuuden hallinta (ISO 50001) yhtä lailla kuin terveydenhuollon suojavaatetusta koskevat vaatimukset (SFS-EN 14126).

Hyviä työkaluja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen on olemassa, ja niitä kannattaa käyttää, myös kunnissa. Yhteisten ratkaisujen hyöty on todistettu toimivilla Euroopan sisämarkkinoilla sekä esimerkiksi energia-alalla, terveysteknologiassa tai vaikkapa riskienhallinnassa. Usein huomataan asiat ja toiminnot, jotka hiertävät tai ovat tehottomia. Yhteiset ratkaisut eli standardit puuttuvat tai niitä ei käytetä. Siksi kannattaakin pohtia oman organisaation toiminnassa kohtia, joita haluaisi parantaa tai tehostaa – ja etsiä sopiva standardi muutostyön tueksi.

Tulevaisuus on jo täällä. Meidän täytyy olla entistä viisaampia, yhteisöllisempiä ja tehokkaampia sekä tehdä kestäviä ja systemaattisia muutoksia yhdessä. Kaikki käsillä olevat työkalut ja ratkaisut on otettava käyttöön!