Tulevaisuus on pian täällä – kuka lähtee, kuka jää?

Tulevaisuus on pian täällä – kuka lähtee, kuka jää?

Yhteiskuntamme tulevaisuus näyttää monella tapaa erilaiselta kuin olemme tottuneet näkemään sen nyt. Lisääntyvä kilpailu ja yhä nopeammin muuttuva toimintaympäristö pakottavat organisaatiot miettimään strategiaansa.

Tiedon arvo kasvaa ja tiedolla johtamisen merkitys korostuu. Myös asiakkaalla on enemmän valtaa kuin ennen. Aikaisemmin asiakkaat jonottivat tuotteita ja palveluja ja niitä tarjonneet saivat sanella pelin hengen.

Nykyään asetelma on toinen. Hyödykkeiden tarjoajat kilpailevat keskenään asiakkaista ja asiakkaasta onkin tullut se, joka määrittää, miten peliä pelataan. Tässä pelissä voittajia eivät suinkaan ole vahvimmat, vaan ne, jotka sopeutuvat nopeimmin muuttuneisiin olosuhteisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla hallituksen kaavailema valinnanvapaus. Siinä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan antamalla tälle oikeus valita itse, mistä hankkii omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Valinnanvapauden myötä ao. palveluja tuottavat organisaatiot ovat velvoitettuja tuottamaan asiakkailleen tietoa palvelujensa saatavuudesta ja laadusta.

Kysymys kuuluukin, ovatko perinteiset palvelujen tarjoajat valmiita kritiikkiin ja kilpailuun?

Digitaalisuus on kiihdyttänyt muutoksen nopeuden moninkertaiseksi. Älykkäät robotit ja muut teknologiaan liittyvät muutokset kiihdyttävät sitä entisestään.

Meillä Istekissä uskotaan, että suomalaisen yhteiskunnan menestyminen tulevaisuudessa on kiinni siitä, että tekeminen osataan kohdistaa oikein ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kyetään hyödyntämään edistyksellisesti. Tämä tarkoittaa paitsi muutosten parempaa hallintaa myös eri toimijoiden monipuolisen osaamisen, kokemuksen ja ratkaisujen yhdistelemistä uudella tavalla.

Pohjimmiltaan kyse on siis verkostojen ja yhteistyön kehittymisestä, yhdessä oppimisesta ja osaamisen systemaattisesta jakamisesta.

Toimiva yhteistyö ja ymmärrys asioiden vaikutuksista toisiinsa ovat muutoksen keskiössä. Voittaakseen pelin on uskallettava muuttaa ajatusmalleja, luotettava kaveriin, heittäydyttävä arvioitavaksi, kyettävä reagoimaan palautteeseen ja tekemään ripeitä päätöksiä. Tilanteet voitetaan toimimalla, ei epäröimällä. Se edellyttää organisaatioilta kykyä mobilisoida omia ja verkoston resursseja niin, että ne toimivat ongelmitta.

Jokaisen täytyy hoitaa oma osuutensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Olemmeko valmiita voittamaan?

Kati Tuovinen, Istekki Oy:n Uudet liiketoiminnat -yksikön johtava konsultti