Tutkikuntia.fi-palvelu tarjoaa laajaa näkymää kuntasektorista kuntalaisille ja päätöksentekijöille

Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö ja Anna Sirenius, projektipäällikkö, Valtiokonttori2.9.2020

Ajantasaista tietoa kuntien tilasta

Valtiovarainministeriö tarvitsee jatkuvasti tietoa kuntien tilanteesta. Koronatilanne ja sen hoidon edellyttämät päätöksenteon tietotarpeet ovat korostaneet ajantasaisen kuntatiedon merkitystä. Alkuvuonna 2020 julkaistun Kuntien tilannekuva 2020 -raportin jatkoksi haluttiin kehittää ajantasaiseen tietoon perustuvaa kuntien tilanneseurantaa. Samalla kaikki ministeriön tarpeisiin koottu tieto haluttiin tuoda avoimesti muidenkin käyttöön. Valtiovarainministeriö käynnisti yhdessä Valtiokonttorin kanssa työn, jossa vaiheittain kootaan tietoa ja siitä muotoiltuja visualisoituja raportteja ministeriön ja muiden päätöksentekijöiden käytettäväksi. Työn tuloksena syntyi Kuntien tilanneseuranta Tutkikuntia.fi-palveluun. Ensimmäiset osiot laajasta kokonaisuudesta julkaistiin maaliskuussa ja seuraavat laajennukset lisätään palveluun syksyn aikana.

Useita tietolähteitä yhdisteltyinä näkyminä

Tutkihallintoa.fi-sivustoon sisältyvään Tutkikuntia.fi-palveluun on koottu raportteja sekä Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun kerätyistä kuntien ja kuntayhtymien taloustiedoista että julkisista Tilastokeskuksen ja Verohallinnon tiedoista. Keskeistä kokonaisuudessa on, että tiedot sinänsä eivät ole uusia tai ennen julkaisemattomia, mutta ne on nyt koostettu yhteen ja tietoja voidaan päivittää raporteille automaattisesti.

Tutkikuntia.fi-palvelun sisällöt

Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedoista tehtävien raporttien määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi Kuntatalouden tietopalveluun kerättävien raportointikokonaisuuksien myötä. Toistaiseksi raporteilla on vain kuntien ja kuntayhtymien talousarviotietoja, joita nämä toimittivat ensimmäistä kertaa Valtiokonttoriin alkuvuonna 2020.

Kuntien tilanneseuranta on laajempi kokonaisuus, jossa voi tarkastella kuntien talouteen, aluetalouteen, käyttötalouteen tehtävittäin, väestörakenteeseen sekä kriisikuntiin ja niiden täyttymisen kriteereihin liittyviä kokonaisuuksia visualisoituina raportteina valitsemistaan kunnista, alueista, kuntakokoluokista tai koko Suomen osalta.

Tiedot hyötykäyttöön!

Palvelun keskeinen tarkoitus on paitsi tarjota helpommin ymmärrettävää tietoa kuntasektorista suurelle yleisölle myös mahdollistaa tiedon helpompi käyttö päätöksentekijöille. Erityisesti sen, että kuntia voi helposti vertailla keskenään, oli se sitten tietyn alueen tai tietyn kokoluokan kuntien osalta, toivotaan edistävän tiedon käyttämistä päätöksenteon tukena.