Uudistuminen ei ole itseisarvo vaan välttämättömyys

Kuntien Tiera Oy , Pauli Päivärinta14.9.2022

”Kun korjaaminen ei kannata, tarvitaan uusi kone.” Erään mielipidekirjoituksen otsikko on helppo mieltää kodinkoneisiin, mutta nyt laajemmin myös koko yhteiskuntaan. Elämme muutosten ja uudistusten aikaa eri syistä. Suuret yhteiskuntamme rakenteelliset muutokset ovat odotuttaneet, mutta nyt on ilmassa tekemisen meininkiä. Valmistelussa kaikkien on helppo kannattaa uudistuksia, mutta toimeenpanossa mitataan johtajuutta ja päätöksenteon rohkeutta.
Uudistamme yhdessä tulevaisuuden kuntia ja hyvinvointialueita
Kunnilla ja hyvinvointialueilla on halu uudistua asiakaslähtöisiksi ilman historian painolasteja. Muutosta saattaa hidastaa jopa kolmekymmentä vuotta vanhat IT-ratkaisut. Digitaalisuus on mahtava väline suunnitella toimintaa uusiksi. Tarvitaan joustavat alustaratkaisut, jotka taipuvat muutoksiin. Ei kannata rakentaa lisäkerroksia vanhan päälle vaan uudistaa ICT-alustat. Tämän askel on edessä ja se kannattaa ottaa ajoissa.
Katse oikeisiin asioihin
Kansalaiset vaativat modernia asiointia 24/7, ja he asioivat, kun se heille sopii. Tämä haastaa positiivisesti. Julkishallinnon paperilomakekielto voisi kiihdyttää digikehitystä. Odotan, että kunnat keskittyvät lähivuosina ydintehtäviin eli opetuksen ja kasvatuksen, maankäytön ja rakennetun ympäristön virittämiseen. Kuntiin siirtyvät myös työllistämistehtävät sekä elinvoiman ja ympäristönsuojelun kehittäminen. Tarvitaan uusia työvälineitä. Tarvitaan hajanaisen informaation sijaan tietoa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä. Tähän pyrimme Tieralla tuomaan ratkaisuja esimerkiksi Tiera tietopalvelu -kokonaisuuden avulla.
Alustaratkaisut antavat ponnistusvoimaa. Nostan tässä tuotannostamme esimerkkeinä DigiOnen ja Tiera Cityn, joista ensimmäinen on opetuksen ja toinen kaupunkikehityksen uusi, kehittyvä ja moderni palvelualusta. Kuntalaisen tarvitsemaan asiointiin on valmiina jo satoja asiointiprosesseja. Prosessit yhdenmukaistuvat nyt vauhdilla yli kuntarajojen. Tämä kehitys tuo kiitosta kuntalaisilta ja yrityksiltä sekä tehostaa kaikkien toimintaa säästäen rahaa.
Miksi Tiera kiinnostaisi kumppanina?
Kuntien Tiera on yli 390 kuntaomisteisten organisaation ja hyvinvointialueiden omistama valtakunnallinen inhouse -yhtiö. Tarjoamme ja kehitämme valmiiksi kilpailutettuja sekä tuotteistettuja ICT-palveluita, digitaalisia ratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita kuntien ja hyvinvointialueiden sujuvan arjen, toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tervetuloa uudistamaan toimintaa kanssamme!