Uusi kuntalaki vaikuttaa myös tarkastuslautakuntien arviointityöhön

Uusi kuntalaki vaikuttaa myös tarkastuslautakuntien arviointityöhön

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait maaliskuussa, ja laki astui voimaan 1.5.2015. Käytännössä merkittävää osaa laista sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lähtien, eli seuraavan kuntavaalikauden alusta.

Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia säännöksiä (kuntalain 14. luku) sovelletaan ensimmäisen kerran tarkastettaessa vuoden 2015 hallintoa ja taloutta. Tarkastusta ja arviointia koskeviin säännöksiin ei tullut suuria muutoksia. Säännöksiin astui lakiuudistuksen myötä voimaan kuitenkin muutamia tarpeellisia täsmennyksiä. Myös tarkastuslautakunnan tehtävät täydentyivät.

Käytännön vaikutukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on edelleen kuntalain mukaan huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnista. Tarkastuslautakunnan tehtävä kohdistuu valtuuston toimikautta vastaaviin vuosiin. Lautakunnan tehtävänä on myös jatkossa (1.6.2017 alkaen) sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi.

Kunnanhallituksen sijaan tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten ehdotukset tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös valvoa tilintarkastussopimuksen noudattamista ja tehdä valtuustolle ehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

Kuntalain uudistuksen myötä myös arviointia koskeviin tehtäviin on tullut muutoksia. Sen lisäksi, että tarkastuslautakunnat arvioivat valtuuston talousarvioiden toteutumista kunnan ja kuntakonsernien asettamien toimintojen ja talouden toteutumien osalta, lautakunta arvioi myös sitä antaako toimintakertomuksessa esitetty selvitys riittävät tiedot valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, ja siitä onko toteuttaminen ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. On kuitenkin huomioitava, että tarkastuslautakunnan työ on nimenomaan arviointia eli tiedon tuottamista valtuustolle siitä, onko sen tahtoa noudatettu.

Tämän lisäksi tarkastuslautakunnan on tärkeää raportoida valtuustolle kuntastrategian tavoitteiden toteutumisesta ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta osana kuntastrategiaa. Näkökulma kaikessa tarkastuslautakunnan arvioinnissa on suunnitelmallisuus, objektiivisuus, luotettavuus, toiminnan kehittäminen sekä kunnan ja valtuuston näkökulmasta olennaisiin asioihin keskittyminen.

Kerron lisää arviointityön ajankohtaisista asioista Kuntamarkkinoiden tietoiskussa keskiviikkona 9.9. klo 12.00-12.20 tietoiskutilassa A 3.1. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta lisää!

Minna Ainasvuori, JHTT, tilintarkastuspalvelujen liiketoimintajohtaja, BDO