Valitse hyvää tekevä ja vastuullinen yhteiskunnallinen yritys!

Suomalaisen Työn Liitto, Niina Ollikka5.9.2022

Yhteiskunnalliset yritykset erottaa muista yrityksistä niiden ensisijainen päämäärä ja arvopohjainen missio: ne tekevät liiketoimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle tai ympäristölle. Myös voitonjako poikkeaa tavanomaisesta, sillä yli puolet voitosta käytetään toiminnan kehittämiseen tai yrityksen määrittämään hyvään tarkoitukseen. Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto (perustettu 1912).

Mitä hyötyä Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä on?

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki viestii luotettavasti siitä, että tuote tai palvelu on yrityksestä, joka kantaa vastuunsa ja kortensa yhteiseen kekoon. Kun valittavien palveluntarjoajien joukossa on yhteiskunnallisia yrityksiä, avautuu aito mahdollisuus valita palveluntuottaja, jonka arvot perustuvat hyvän tekemiselle ja jakamiselle.

Tällaisille yrityksille on Suomessa selkeä kysyntä ja arvostus niin kuntalaisten kuin kuluttajienkin taholta. Suomalaiset arvostavat kotimaisuutta ja vastuullisuutta enemmän kuin koskaan. Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen mukaan 90% kuluttajista valitsee kotimaisen tuotteen tai palvelun aina kun se on mahdollista. 84% pitää tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88% suomalaisista arvostaa nimenomaan yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää.

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on tärkeää puhua

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on huomioitu myös hallitusohjelmassa sekä se on vahvasti tapetilla yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys avaa päättäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden valita palveluntarjoajaksi yrityksiä, joiden voitto kanavoituu sekä yhteiskunnalliseen että paikalliseen hyvään, ja jotka nauttivat myös kuluttajien luottamusta.

Yhteiskunnalliset yritykset soveltuvat sote-palvelujen tuottajiksi erinomaisesti, sillä niissä yhdistyvät yksityisen sektorin tehokkuus, julkisen sektorin jatkuvuus, järjestöjen vaikuttavuus ja toiminnan eettisyys sekä läpinäkyvyys. Ne ylläpitävät alueellista elinvoimaa työllistämällä paikallisia osaajia ja palauttamalla liikevoittonsa suoraan omaan toimintaansa. Yhteiskunnallisen yrityksen valinta palautuu niin maakuntiin kuin koko yhteiskuntaan hyvinvointina, tyytyväisyytenä ja siten kustannussäästöinä.

Niina Ollikka