Valokuitu on kunnan kilpailukyvyn rakennusaines

Cinia Oy, Minna Jaakkola7.9.2022

Valokuituhankkeilla rakennetaan digitaalista tasa-arvoa Suomen kuntiin. Siksi hankkeisiin osoitetaan julkista tukea.

Viime vuodet ovat lisänneet hyvien tietoliikenneyhteyksien kysyntää: poikkeusaika hajautti tietotyöntekoa Suomen sisällä ja monipaikkaisuudesta näyttää syntyneen pysyvä trendi. Kotien ja vapaa-ajan asuntojen tietoliikenneyhteyksillä on entistä suurempi merkitys työelämälle, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille sekä kunnan vetovoimalle.

Mikäli kunnassasi tuskaillaan huonojen yhteyksien kanssa, on aika ryhtyä toimeen. Investointihankkeen onnistumiseen voitte vaikuttaa tekemällä hyvin taustatyöt: päätöksenteon tueksi koottu data auttaa hallitsemaan hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä.

Investointia varten on kerättävä dataa päätöksenteon tueksi

Monessa kunnassa on hyviä yhteyksiä tarjolla vain hyvin suppealla alueella kunnan taajamassa. Tämä aiheuttaa sijainnista riippuvaa epätasa-arvoa kuntalaisten välillä.

Siksi valokuituverkon rakentamiseen on tarjolla julkisia tukia eri lähteistä, joiden hyödynnettävyyden selvittäminen on yksi tärkeä askel. Rahoitusskenaarioiden luominen sekä hyvin tehty kannattavuuslaskelma liittyvät olennaisesti pitkäjänteiseen riskienhallintaan.

Valokuiturakentamiseen tarvitaan erityisosaamista eikä hanketta kannata käynnistää vaillinaisella tietopohjalla. Siksi asiantuntijoiden sitouttaminen jo valmisteluvaiheessa säästää jatkoa ajatellen sekä ilmeisimmiltä sudenkuopilta että harmailta hiuksilta.

Älä jää yksin investointihaaveen kanssa

Cinia tuottaa kunnille toteutettavuusanalyysejä, joissa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat tekijät käydään tarkasti läpi toimijuudesta verkon rakentamisen kustannusarvioon.

Analyysissä selvitetään, millaisia yhteyksiä kunnassa on jo tarjolla ja millainen on tarve paremmille yhteyksille. Verkon toteutuksesta laaditaan kunnan päätöksenteon tueksi useita skenaarioita esimerkiksi rakennettavan verkon koon ja kuluttajahinnoittelun näkökulmista.

Päätöksiä tehtäessä kannattaa myös pohtia, mikä on investoimatta jättämisen kustannus. Tutkimusten mukaan niissä kunnissa, joihin valokuituverkko on rakentunut, on merkittävästi myönteisempi väestönkehitys.

Tule Kuntamarkkinoille nappaamaan tärpit julkisen tuen hyödyntämiseksi omassa kunnassasi!

Minna Jaakkola