Vanhojen ihmisten elämä on paljon muuta kuin sotea

Vanhojen ihmisten elämä on paljon muuta kuin sotea

Vanhojen ihmisten elämä on paljon muuta kuin sotea – fiksuissa kunnissa kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa

Sekä kunnissa että järjestöissä ollaan samalla asialla sen suhteen, että molemmissa tehdään töitä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Riippumatta siitä, minkälaisia ratkaisuja soteuudistuksen suhteen tehdään, nyt jos koskaan kannattaa yhdistää voimia, luodata tarpeita ja tavoitteita yhdessä ja luoda tälle työlle hyvät rakenteet. Järjestöjen kanssa työskentelyyn kannattaa yhdessä järjestöjen kanssa kehittää säännölliset työtavat.
Hyviä esimerkkejä on paljon. Oulussa järjestöjen ja kaupungin pitkäaikainen kumppanuustyö ja satsaus yhteistyöhön tuottaa hyvää hedelmää. Hyödynsaajina ovat kaupunki, järjestöt ja vanhat ihmiset. Sekä kaupunki että ikäihmisten kanssa työskentelevät parikymmentä järjestöä ovat sitoutuneet ikäihmisten Elämänkaari -verkoston työhön. Kaikki järjestöjen rahoitushakemukset, joihin haetaan kuntaa kumppaniksi, käsitellään ensin kaupungin vanhuspalveluiden ja järjestöjen yhteisessä Elämänkaariverkostossa. Verkoston toimijat ovat puolin toisin sopineet, että kaupunki ei lähde käsittelemään hakemuksia, jos niitä ei ole ensin Ikäihmisten elämänkaariverkostossa käsitelty. Sitoutuminen verkoston pelisääntöihin mahdollistaa suunnitelmallisen ja läpinäkyvän, tarvelähtöisen kehittämistyön. Uusien hankkeiden hakua varten kaupungin asiantuntijat kertovat vuotuisessa työpajassa eri asuinalueiden haasteista. Uusia hankkeita lähdetään pohtimaan yhteisesti esiin nostettujen tarpeiden pohjalta.
Luottamus ja pelisääntöihin sitoutuminen eivät synny tyhjästä. Tällaiset toimintamallit vaativat usein pitkäjänteistä työtä ja luottamuksen rakentamista. Selvät pelisäännöt ovat Oulussa kuitenkin taanneet sen, että sopimuksista on pidetty kiinni, verkostokäsittely takaa hankkeille ”Eskon puumerkin” eikä verkoston toiminta ole laimentunut kuulumistenvaihdoksi.
Toinen esimerkki kunnasta, joka on investoinut täsmätyöpanoksen järjestöjen kanssa tehtävään työhön, on Turun kaupunki. Järjestöt ovat mukana palveluohjauksen ja neuvonnan kehittämistyössä ja saavutettavuuden lisäämisessä monin tavoin. Kompassi-hankkeessa kehitetään palveluohjausta monikanavaisesti niin, että ihmiset voivat saada neuvontaa ja ohjausta mahdollisimman monesta, itselleen sopivasta kanavasta ja läheltä omaa asuinympäristöään.
Erilaiset matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat järjestöjen ydinosaamista. Neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat hyvä esimerkki työstä, jossa kunnan kannattaa yhdistää voimansa järjestöjen kanssa. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin yhteinen Liikkuva resurssikeskus on liikkunut Turussa ja Varsinais-Suomessa pari vuotta ja tarjonnut kotona asuville ikääntyville liikkuvan, arkiympäristöön jalkautuvan, matalankynnyksen palvelun. Uudenlaista yhteistyötä yhdistysten ja julkisen sektorin välillä on tehty ns. yhden luukun periaatteella: ikääntynyt saa yhdestä paikasta neuvontaa sekä kaupungin että järjestöjen ikääntyneille suunnatusta toiminnasta. Ihmisten luo on menty autolla, palvelubussilla, kirjastoautolla, vesibussilla ja matkailuautolla. Pysähtymispaikkoja ovat olleet kauppojen aulatilat, huoltoasemien pihat, torit, ostarit, aluetalot, kerhotilat ja terveyskeskusten edustat. Turun kaupunki on antanut hankkeiden käyttöön yhden työtekijän panoksen.
Tule osastollemme ja tutustu vanhusalan järjestöjen työhön: Iloa arkeen -konseptiin, etsivän vanhustyön verkostokeskukseen ja muihin hyviin menetelmiin Kuntamarkkinoilla Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton osastolla A6 K-kerroksessa.

Marja Vuorinen
järjestöpäällikkö
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry