Vapaaehtoisilla tärkeä rooli tulevaisuuden kunnassa

Vapaaehtoisilla tärkeä rooli tulevaisuuden kunnassa

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä puhutaan paljon palveluista ja siitä, miten ja kenen toimesta palvelut tullaan tuottamaan tulevaisuudessa. Ihmisten arjen kannalta palvelut ovat tietenkin merkittävin osa sote-uudistusta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt maakuntauudistuksen tavoite vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja paikallisdemokratiaa. Kaikkein elinvoimaisimmat kunnat ovat niitä, joissa ihmiset ovat aktiivisia, järjestäen arkista toimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Isoissa kaupungeissa on nähtävissä, että vetovoimaisimpia ovat alueet, joissa kaupunginosayhdistykset ja erilaiset vapaaehtoisryhmät keksivät mitä hauskempia tapoja tehdä yhteisiä asioita. Näissä paikoissa tulee tunne yhteenkuuluvuudesta, toisista välittämisestä, turvallisuudesta. Ihmisten oma aktiivisuus on jotain sellaista, joka ei palveluntuottajien tarjoamaan valikkoon välttämättä kuulu.

Järjestöjen ja kunnan – tai kaupungin – yhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä voi olla pienimuotoista ja johtaa silti isoihin asioihin. Joskus viranomaisten kiinnostus järjestöjen yhteistyötä kohtaan voi saada aikaan isoja juttuja, kuten esimerkiksi Asikkalassa. Siellä kunnanjohtaja innostui järjestämään uusille asukkaille tutustumistilaisuuksia yhdessä järjestöjen kanssa. Kaikki ovat olleet iloisia tilaisuuksista: uudet asukkaat tutustuvat kuntaan, järjestöt saavat auttaa heitä ja samalla tutustua paremmin toisten järjestöjen toimintaan sekä parhaassa tapauksessa saada liudan uusia vapaaehtoisia. Luottamus kunnan viranomaisiin vahvistuu ja muuttuu välittömäksi. Yleinen luottamuksen ja turvallisuuden tunteen ilmapiiri on ihmisten mukaan vahvistunut.

Esimerkki vahvistaa sitä näkemystä, että vapaaehtoiset toimijat pärjäävät pienillä avustuksilla ja vaikkapa mahdollisuudella käyttää kokoontumiseen jotain tilaa ja sen fasilitetteja. Suurin osa ihmisistä ei edes ajattele tekevänsä ”vapaaehtoistyötä”, vaan toiminta on osa merkityksellistä ihmisten välistä kanssakäymistä ja arkista elämää, joka on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Maria Viljanen, Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö, Suomen Punainen Risti