Vastuullisuus terveydenhuollossa on ennen kaikkea tekoja

Lauri Korkeaoja, yhteiskuntasuhdejohtaja, Terveystalo9.9.2020

Vastuullisuudesta puhutaan nykyään paljon, on vaikea kuvitella seminaaria, messuja tai muita tapahtumia, joissa yritysvastuu ei olisi jollain tavalla agendalla. Puhe on toki tärkeää, mutta olennaisempaa on kuitenkin teot. Terveystalon pyrkimys on tehdä vastuullistyötä tavalla, jossa pääosassa on teot ja mitatut onnistumiset. Myös epäonnistumiset ovat asioita, jotka pitää tuoda julki, jotta niistä voidaan oppia.

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on vahva kotimainen omistuspohja, omistuksestamme on tällä hetkellä 83 prosenttia kotimaisissa käsissä. Terveystalo-konsernin emoyhtiö ja kaikki terveydenhuoltopalveluja tuottavat yhtiöt toimivat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen. Terveystalolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palveluille.

Julkaisemme Terveystalon vastuullisuusraportin kalenterivuosittain ja noudatamme Global Reporting Initiativen (GRI) mukaista raportointikäytäntöä. Meille myönnettiin ensimmäisenä suomalaisena terveyspalveluyrityksenä ISS ESG Prime –vastuullisuusluokitus ja ensimmäisenä suomalaisena sote-alan yhtiönä., Näin Terveystalo kuuluu ISS ESG Prime -vastuullisuusluokituksen maailmanlaajuisesti parhaaseen 10 prosentin joukkoon. Esimerkiksi laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä saimme keskiarvoa paremmat arvosanat.

Terveydenhuollon vastuullisuudesta puhuessa tulee usein esille kysymys veronmaksusta. Meillä ei ole minkäänlaisia ulkomaille sijoitettua palkitsemis- tai muita järjestelyjä, joiden tarkoituksena olisi kiertää suomalaista verotusta. Yhteiskunnan näkökulmasta veronmaksun ohella olennaista on palvelujen hinta ja laatu. Kunnat ostavat yksityisiltä palvelua saadakseen sen nopeammin, halvemmalla, laadukkaammin ja tehokkaamin – ainakin joidenkin näistä asioista tulee toteutua, muuten toimintamme ei tuota lisäarvoa.

Vastuullisuus terveydenhuollossa on muutakin kuin yrityksen raportointikäytäntöjä, sertifikaatteja ja veronmaksua. Julkisia terveyspalveluja tuotettaessa meidän tulee olla osa kaikkea sitä paikallista toimintaa, jolla on vaikutusta kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Vastuuta pitää kantaa myös yhteisöstä tekemällä yhteistyötä kunnan, paikallisten järjestöjen, koulutuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Terveydenhuollon tärkein voimavara on kuitenkin ihmiset. Jos emme hoida vastuutamme henkilöstöstä hyvin, toiminnaltamme putoaa pohja pois.