Verkko-ohjauksella parempaan palveluun

Verkko-ohjauksella parempaan palveluun

Uuden teknologian käytön yleistymisen myötä on tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen toimintakentällä tunnistettu tarve modernisoida ja parantaa ohjauspalveluja sekä niiden saatavuutta. Alati kasvavan ohjaustarpeen myötä on teknologian monipuolisempi käyttö, ei pelkästään mahdollista, vaan enenevässä määrin tarpeellista. Tähän kasvavaan tarpeeseen pyrkii nyt vastaamaan Ohjaustaverkossa.fi

Arjen toimintakontekstimme ovat aiempaa teknologiapainotteisempia ja vuorovaikutuksemme tapahtuu yhä useammin erilaisten teknologioiden välityksellä. Internet ja verkko-ohjaus ovat nousseet perinteisen ohjaajan ja asiakkaan kahdenkeskeisen vuorovaikutuksen rinnalle osaksi ohjaajien arkipäivää. Internetin välityksellä tapahtuvaa ohjaus, verkko-ohjaus, voi toteutua paikasta ja fyysisestä etäisyydestä riippumatta ja sitä voidaan määritellä verkossa sellaiseksi palvelun tarjoamiseksi, mikä on aikaisemmin edellyttänyt fyysistä kasvokkain tai puhelimitse tapahtuvaa asiointi.

Ohjaustaverkossa.fi verkkopalvelu sisältää osiot palvelun käyttäjille ja ammattilaisille. Käyttäjille verkkopalvelu tarjoaa ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä tietoa ja neuvontaa näistä teemoista. Tietosisältöjen lisäksi verkkopalvelun kautta on mahdollisuus kysyä neuvoa vaikkapa anonyymisti. Verkko-ohjauksen palvelu tarjoaa henkilölle suljetun, yksilöllisesti laadittavan ohjaustilan, jossa asiakaan on mahdollista käydä ohjaajan kanssa verkkokeskustelua sekä tilanteen mukaan syventyä omatoimisesti ohjaajan jakamiin tehtäviin ja materiaaleihin. Ammattilaiselle verkkopalvelu tarjoaa sekä avoimen että suljetun toimintaympäristön, kooten yhteen ammattilaisille suunnattuja sisältöjä ja työvälineitä eri tarkoituksiin. Palvelu tarjoaa työvälineet myös monialaiseen ja monikanavaiseen yhteistyöhön. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden käsitellä systemaattisesti erilaisia yhteydenottoja.

Ohjaustaverkossa.fi on Kohtaamo (ESR) -hankkeen kehittämistyön tuloksena luotu valtakunnallinen verkkopalvelu, joka kaikkien toimii tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien toimijoiden yhteisenä asiakaspalvelun verkkotyökaluna sekä palvelujen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen välineen. Verkkopalvelun kehittäminen liittyy nuorisotakuun kärkihankkeen toteuttamiseen, työurien pidentämiseen, koulutuksen ja työn siirtymävaiheiden nopeuttamiseen ja sujuvoittamiseen sekä julkisten palvelujen digitalisointiin.

Jaana Kettunen
Tutkimuskoordinaattori
Jyväskylän yliopisto
Koulutuksen tutkimuslaitos