Vielä tunnistamaton mahdollisuus tukea tehokkaasti lasten hyvinvointia

Vielä tunnistamaton mahdollisuus tukea tehokkaasti lasten hyvinvointia

Kuva: Anun Arkin tallilta

Kokeilimme Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymässä (FSHKY) viime syksynä, saako sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta apua lapsille, joilla on keskittymisvaikeuksia. Koulupsykologi Satu Valkas oli mukana suunnittelemassa pilottia. Mukaan valikoitui viisi 9 – 11 -vuotiasta poikaa Forssan seudun kunnista. Kokeilu sisälsi viisi kertaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa Jokioisissa Anun Arkin tallilla. Toiminnasta vastasi Anun Arkin omistaja lastentarhanopettaja Anu Laamanen, jolla oli käytössään toimintaan soveltuvat tilat ja hevoset.

Osa pojista oli jo entuudestaan tottunut toimimaan hevosten kanssa, toisille tallikäynnit olivat ensimmäisiä. Tallilla on toimintaa ja tekemistä, se on monipuolinen toimintaympäristö myös pojille. Tapaamiskerroilla keskusteltiin, hoidettiin hevosia, ratsastettiin ja tehtiin talliaskareita – ohjatusti ja tavoitteellisesti totta kai.

Pojat rauhoittuivat tekemisen äärelle aivan toisella tavalla, kun mukana oli hevonen. Hevonen vaatii jatkuvaa läsnäoloa ja keskittymistä. Kokeilussa havaittiin, että keskittymis- ja tarkkaavuusoireet lientyivät. Palaute lasten vanhemmilta oli positiivista. Lasten opettajilta tuli viestiä, että keskittymisvaikeudet koulussa olivat vähentyneet.

Olin vakuuttunut kokeilusta. Hevonen kuntoutustyössä on vaikuttava kumppani ammatti-ihmisen rinnalla. Kokeilu osoitti, että hevostoiminta voi olla hyödyllinen ryhmäkuntoutusmuoto lapsille, joilla on keskittymis- ja tarkkaavuusongelmia. Uskonkin hevosavusteisen toiminnan saavan yhä enemmän jalansijaa julkisen sektorin palveluissa. Kokemukset FSHKY:ssä olivat niin kannustavia, että sama poikaryhmä sai jatkaa hevosavusteista toimintaa Anun Arkin tallilla myös tänä keväänä.

Asiakasryhmiä, jotka hyötyvät hevosavusteisesta toiminnasta, on todella paljon, vanhuksista ja lapsista mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin. Julkinen sektori ja kunnat voivat toteuttaa hevosavusteista toimintaa ostopalveluina tai omana toimintana. Toivonkin, että tarjolla olisi jatkossa erilaisia hevosavusteisia kuntoutus-, hoiva- ja terapia-alan palveluita.

Tämä kokeilu toteutettiin yhteistyössä FSHKY:n ja Hippoliksen Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen kanssa. Oppia saatiin niin yhteistyöstä eri toimijoiden kesken kuin hevosavusteisen toiminnan viemisestä osaksi julkista palvelua. Työ tuotti tulosta. Yhteistyössä ei ollut kuin voittajia, niin lapset, vanhemmat, yrittäjä kuin FSHKY. Kannattaa kokeilla.

Margit Rajahalme, Perhepalvelut palvelualueen johtaja FSHKY