”Vihdoinkin on hyvä olla”

”Vihdoinkin on hyvä olla”

Kohtasimme asiakkaita vuosittain, joille useiden haastavien vammojen ja sairauksien vuoksi ei löytynyt sopivaa paikkaa niin sanotun tavallisen palveluasumisen piiristä. Paikkaa, jossa he saisivat tarvitsemansa avun, hoidon ja oikean kodin. Käynnistimme vuonna 2013 yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena oli kehittää ratkaisu kyseiseen haasteeseen. Millaisia palveluita voisimme tarjota henkilöille, joilla on fyysisen toimintarajoitteen lisäksi sosiaalisia tai kognitiivisia ongelmia, päihderiippuvuutta tai esimerkiksi aivovamma? Saimme kehittämistyöhön mukaan useita eri asiantuntijatahoja ja keräsimme kokemuksia myös asiakkailtamme. Syntyi palvelu nimeltään monialainen palveluasuminen.

Monialainen palveluasuminen on ympärivuorokautista asumista tarjoten asukkaalleen oman kodin, yksilöllistä tukea ja yhteisöllistä, hyvää arkea. Asiakaskeskeisen asumismuodon erityispiirteitä ovat arvioiva, tavoitteellinen ja kuntouttava työskentelytapa sekä yhteisöllinen toiminta, jotka kaikki tukevat asukkaan hyvää elämänlaatua. Jokainen asukkaamme on mukana toiminnassa oman toimintakykynsä mukaan.

Avasimme alkuvuodesta 2016 Jyväskylään ensimmäisen monialaiseen palveluasumiseen keskittyneen Haapaniemen Validia-talon ja ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon. Olemme saaneet hyvää palautetta niin omaiselta kuin asiakkailta itseltään sekä kunnan edustajilta. Ja niin kuin eräs asukkaamme totesi: ”Vihdoinkin hyvä olla”.

Tule kuulemaan lisää torstaina 15.9. klo 10.00 1. krs, huone 1.6.