Vinkkejä kameravalvontapalvelun onnistuneeseen hankintaan

Vinkkejä kameravalvontapalvelun onnistuneeseen hankintaan

1) Tarvekartoituksesta liikkeelle
Uutta hankintaa mietittäessä tarkastele sekä nykyisiä että tulevia tarpeita. Onko esimerkiksi organisaation tilojen käyttöön tulossa muutoksia tai miten hankinta kytkeytyy jo olemassa oleviin turvajärjestelmiin? Asiantuntevan kumppanin avulla on hyvä kartoittaa parhaiten turvallisuutta edistävä ja samalla kustannustehokas ratkaisu.

2) Perehdy sekä laitteistoon että palveluihin
Valvontajärjestelmähankinnoissa kiinnitä huomiota paitsi laitteistoon ja sen tekniikkaan myös valittavan kumppanin tarjoamiin palveluihin. Virialta kameravalvonnan voi hankkia kertainvestoinnin lisäksi myös kokonaispalveluna, jolloin alkuinvestointeja ei tarvita. Valvontakameroiden kuva voidaan lähettää suoraan Virian etäpalvelimelle, josta ympäri vuorokauden toimiva Virian hälytyskeskus pystyy valvomaan tilannetta asiakkaan niin halutessa. Jos järjestelmää ei hankita palveluna, tulee miettiä kuka vastaa huollosta.

3) Lisäpalveluissa on eroja
Tutustu lisäpalveluihin ja niiden sisältöön huomataksesi erot kumppanien välillä. Lisäpalveluihin voi kuulua vaikkapa teknistä valvontaa tai erilaisia hälytyspalveluita. Virialla tekninen etävalvonta mahdollistaa kameravalvontapalvelimen jatkuvan seurannan. Näin ongelmatilanteet huomataan nopeasti ja hälytyskeskuspäivystäjä ilmoittaa viasta huollosta vastaavalle. Myös virtuaalivartijakierrokset ovat mahdollisia.

4) Kokonaisturvallisuus haltuun
Käsittele hankintoja osana organisaation kokonaisturvallisuutta. Jatkuva ylläpito ja kehittäminen on tietoturvankin kannalta oleellista. Verkkoon kytketty kameravalvonta ei ole vain fyysinen laite, vaan myös sen digitaalinen turva on huomioitava. Suljettuihin järjestelmiin verrattuna hyödyt ovat yleensä niin suuret, että tietoturvauhan käsittely kannattaa. Myös lainmukaisuudesta on huolehdittava. Virialla asiantuntijat varmistavat jo kartoitusvaiheessa, että kameravalvontaa koskevat lait ja asetukset täyttyvät.

5) Tiedon jalostamisella lisähyötyä
Selvitä, miten voit jatkojalostaa turvajärjestelmien tuottamaa tietoa. Kameravalvonnasta saatua tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin organisaation toiminnan kehittämisessä. Virialla panostetaan vahvasti digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden ohella myös tiedon jalostamiseen. Esimerkiksi kameravalvonnan avulla voidaan kerätä tietoa vaikkapa asioinnin ruuhkahuipuista ja kävijäprofiileista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää edelleen liiketoiminnan kehittämisessä. Turvallisuus on menestystekijä.

Kuntahankinnat on tehnyt Virian kanssa puitesopimuksen vuosille 2016–2020 koskien kameravalvonnan kokonaispalvelua. Lue lisää Viriasta: viria.fi