Vireät markkinat ovat onnistuneiden hankintojen edellytys

Janika Tikkala, Suomen Yrittäjät ja Pentti Komssi, Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät7.10.2020

Julkiset hankinnat –esimerkiksi innovaatiokilpailu Helsingin ilmanlaadun parantamiseksi – onnistuvat vain elinvoimaisten markkinoiden avulla. Keskeistä on, että julkinen sektori tunnistaa vastuunsa markkinoiden toimivuudesta sekä tehtävänsä reilun kilpailun edistäjänä.

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen julkisten hankintojen strategian viime kuussa. Alueellisesti ja paikallisesti siitä on kiireellisintä laittaa toimeksi ne ratkaisut, jotka edistävät markkinoiden toimivuutta.

Jotta hankinnoissa saadaan hyviä tarjouksia ja riittävästi kilpailua, on julkisten hankintojen oltava erilaisten tarjoajien kannalta houkuttelevia, ja niihin on oltava helppo osallistua. Tähän strategia tarjoaa erinomaisia välineitä. Asiaa edistetään avoimuudella, markkinavuoropuheluilla ja markkinakartoituksilla sekä jakamalla hankinnat fiksuihin kokonaisuuksiin.

Onnistunut julkinen hankinta ei siis vaadi mahdottomia. Tärkeintä on, että hankkija tuntee hankintojen takana olevan tarpeen ja markkinat, jakaa hankinnan osiin, valitsee useamman sopimustoimittajan sekä mittaa ja valvoo sopimuskaudella laatua. Aikainen ja avoin viestintä on tärkeää.

Valtioneuvoston strategia painottaa kauttaaltaan hankintojen vaikuttavuutta ja hankintojen strategista johtamista. Esimerkiksi perinteisellä palvelun tai tuotteen ominaisuuksien vertailuilla tai turhan tiukoilla kelpoisuusehdoilla kilpailusta voi pudota pois muuten päteviä pieniä yrityksiä. Siksi vaikuttavuusperusteisia hankintoja on kehitettävä päämääränä markkinoiden kehittäminen ja verovarojen mahdollisimman fiksu käyttö.

Isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, kaupungin omissa hankintastrategioissa otetaan huomioon pienet yritykset. Silti toimeenpano vaatii terästystä. Isossa kaupungissa on haastava ulottaa seuranta kaikkiin osiin. Kaupungin eri yksiköiden tavat tehdä hankintoja eroavat toisistaan.


Janika Tikkala, elinkeinopolitiikan asiantuntija Suomen Yrittäjät


Pentti Komssi, hankinta-asiamies, Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät