Virkistystä ja vertaistukea tuetuilla lomilla

Virkistystä ja vertaistukea tuetuilla lomilla

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) on Veikkauksen tuella toimiva lomajärjestö, joka järjestää lomia niille, joilla ei muulla tavalla ole mahdollisuutta lomailuun. MTLH:n tuettuja lomia on vuosittain lähes 600 viikkoa eri puolilla Suomea. Lomat ovat viiden vuorokauden täysihoitolomia. Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein, enintään joka toinen vuosi. Lomalainen maksaa 100€:n omavastuuosuuden. Lapsilla (alle 17v.) ei ole omavastuuta.

Lomien kohderyhmänä ovat eri elämäntilanteissa olevat suomalaiset vauvoista vaareihin. Monet MTLH:n lomista järjestetään yhteistyössä eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Uusia järjestökumppaneita etsitään jatkuvasti. Yhteistyö sidosryhmien, kuten sosiaalityön, nuorisotyön tai vaikkapa diakonian kanssa on tärkeää erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi ja lomalaisten tarpeiden ymmärtämiseksi. MTLH:n lomille osallistuu myös yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, vertais- ja lomaohjaajia tai vertaisperheitä.

Lomalle pääsyä tuetaan taloudellisesti mutta myös muilla tavoin. Lomakohteet sijaitsevat eri puolella Suomea; on kylpylöitä, kuntoutuskeskuksia, urheiluopistoja, hiihtokeskuksia. Lomakohteissa löytyy majoitusta niin suurille lapsiperheille kuin apuvälineitä käyttävillekin. Vammaisille tai muutoin toimintakyvyltään heikentyneille järjestään tarvittavaa apua lomakohteesta. Myös omaiset ja henkilökohtaiset avustajat ovat tervetulleita mukaan. MTLH:n lomatoiminnan perusajatuksen mukaan kaikilla pitäisi olla mahdollisuus lomaan.

Tuettu loma tarjoaa paitsi hengähdystä arjen haasteista ja yhdessäoloa mukavan tekemisen parissa, myös mahdollisuuden toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen. Muiden lomalaisten tapaaminen ja vertaistuki ovat tuettujen lomien keskeisintä antia. Tuoreen tutkimuksen mukaan vertaistuki ilmenee lomilla samankaltaiseen elämäntilanteeseen liittyvän tiedon sekä kokemusten ja tunteiden vastavuoroisena jakamisena, keskinäisenä ymmärryksenä sekä kannustuksena ja rohkaisuna. Parhaimmillaan loma voi siis olla paljon muutakin kuin lomaa!

Anne Ylönen, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry