Visuaaliset tietokannat johtamisen apuna

Vertikal, Juri Nieminen16.8.2022

Yleinen harha on, että toiminnan tehostaminen tarkoittaa leikkauksia. Tätä mielikuvaa ylläpitävät konsultit, jotka tarjoavat kunnille leikkauslistoja ratkaisuksi taloushaasteisiin. Meillä Vertikalissa sanojen ”säästö” ja ”leikkaus” käyttäminen on kiellettyä. Tarjoamme ainoastaan tuottavuuden ja laadun parantamiseen tähtääviä palveluja, emme leikkauslistoja.

Tuottavuuden parantaminen parantaa samalla myös laatua ja päinvastoin. Laatujohtaminen on sekä laadun että talouden johtamista, mutta tulokseen päästään toimintatapojen muuttamisen ja johtamisen kautta, ei heikentämällä tai poistamalla kuntalaisten palveluita.

Miksi sitten yhä leikataan ja saneerataan tuottavuuden parantamisen sijaan? Koska leikkaaminen on pitkäjänteistä tuottavuuden parantamista helpompi johtaa ja siinä vastuu siirtyy päättäjille. Vuosittainen 1 – 2 % tuottavuusparannus niin, että asiakas ei huomaa palvelun heikentyneen tai kokee sen jopa parantuneen, olisi toki parempi, mutta haastavampi vaihtoehto.

Vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestarivalmentaja Curt Lindströmin sanoin ”lite bättre”, vähän paremmin, johtaa onnistuneempaan ja pitkäkestoisempaan lopputulokseen kuin leikkauslistat. Moni leikkauslista päätyy kokonaan tai osittain roskakoriin valtuuston lopullisessa käsittelyssä. Isojen sopeutusten täytäntöönpano on myös haastavaa, jolloin tehty päätös ei takaa päätettyyn lopputulokseen päätymistä.

Organisaatio, joka asettaa itselleen riittävän korkeat tavoitteet, suoriutuu paremmin kuin matalilla tavoitteilla toimiva organisaatio tai sellainen, jolla ei ole mitattavia tavoitteita ollenkaan. Kustannuksia voi mitata, vaikuttavuutta voi mitata ja laatua voi mitata. Kunhan sitä ei tee liian raskaasti ja mittaroi vain olennaisen.

Tuottavuuden parantamiseen helpoin ja edullisin aputyökalu on Vertikalin kehittämät visuaaliset tietokannat. Tiedot ovat helposti ja nopeasti saatavilla valmiista tietokannoista, jolloin aikaa vapautuu muutoksen johtamiseen ja vuorovaikutukseen.

Kumpi näistä kuulostaa paremmalta talousvaikeuksista kärsivässä kunnassa; leikataan 10 % kuntalaisten palveluista tai tuotetaan nykyiset palvelut 10 % tuottavammin, jolloin entiset palvelut ovat edelleen saatavilla? Hämmästyttävän usein valitaan ensimmäinen vaihtoehto. Unohtakaa se ja alkakaa johtaa laadun sekä tuottavuuden parantamisen kautta. Kaikki välineet tuottavuuden parantamiseen laatua samalla kehittäen ovat jo olemassa.