Voimmeko olla avuksi?

Pelastakaa Lapset ry, Kristiina Mattinen13.9.2022

Olen työskennellyt lastensuojelujärjestössä yli 20 vuotta seuraten toimintaympäristön muutoksia. Vuosikymmenien ajan kolmannen sektorin järjestöt toteuttivat erilaisia lastensuojelupalveluja tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Palveluja kehitettiin vastaamaan yhä paremmin lapsen tarpeita erilaisissa RAY:n rahoittamissa hankkeissa.

Pelastakaa Lapset ry on ollut lastensuojelupalvelujen kehittäjänä jo 100 vuoden ajan. Osaaminen ja tietotaito ovat siirtyneet vuosikymmenten aikana uusille työntekijäsukupolville. Ilokseni työntekijöiden vaihtuvuus on meillä vähäistä, minkä seurauksena ammattitaito on syvää.

Kymmenisen vuotta sitten alalle alkoi syntyä yksityisiä yrityksiä ja markkinaehtoista kilpailua. Tämän seurauksena institutionaalinen rahoitus järjestöille palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen päättyi. Nyt monet lastensuojelupalvelut ovat kilpailutettuja ja puitesopimukset vuosien mittaisia. Kuntien kanssa kumppanina samalla viivalla toimivat niin palveluntuottajajärjestöt kuin yksityiset yritykset.

Viime vuosina palvelujen kehittymistä ovat ohjanneet kilpailutukset, minkä johdosta vuoropuhelu kumppaneiden välillä on muodollista eikä aitoa yhdessä kehittämistä tapahdu. Kokemukseni mukaan vaatimukset palveluille ovat kuitenkin vieneet kehitystä oikeaan suuntaan. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat tarjoavat palveluja, joiden toteuttamiseen heillä on mahdollisuus keskittää kaikki resurssit. Ja erottautua toisistaan laadun vähimmäisvaatimusten yli.

Pelastakaa Lapset ry toteuttaa lastensuojelupalveluja lapsenoikeusperustaisesti, ja meille on tärkeää, että lapsen osallisuus palveluissa toteutuu läpi palveluketjun. Pelastakaa Lapset on yksi harvoista jäljellä olevista järjestölähtöisistä yksityisistä palveluntuottajista, joka toteuttaa palveluja ilman voiton tavoittelua. Katsomme, että jokaisen lapsen elämä on arvokas ja siksi käytämme tuottomme heihin.

Sote-uudistusta on tehty vuosikymmeniä. Tänä aikana lastensuojelupalveluiden ostot yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta ovat lisääntyneet merkittävästi. Nykyisin kunnat ostavat noin kolmasosan palveluista. Järjestöjen osuus on 15 % ja yksityisten yritysten 22 %. Yksityisten yritysten osuus lasten ja nuorten laitospalveluista on jopa 80 %.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa vuoden 2023 alusta on tärkeää, että yhteistyö yksityisten sosiaalipalveluntuottajien ja hyvinvointialueiden välillä jatkuu, muutoin hukkaamme lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeää osaamista.

Kristiina Mattinen, aluepalveluiden johtaja, Pelastakaa Lapset ry