Yhteisrakentamisessa tarvitaan hyvää johtamista

Yhteisrakentamisessa tarvitaan hyvää johtamista

Prosessin vaiheita yhteisrakentamisen näkökulmasta. Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

Yhteisrakentamisella kaikki osapuolet saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, samalla maaurakoinnin aiheuttamat ympäristövaikutukset ja häiriöt liikenteelle ovat huomattavasti pienempiä verrattuna siihen, että jokainen sähkö-, tele-, lämpö- ja vesihuollon operaattori rakentaisi verkkonsa itsenäisesti. Kuntien tulisikin aktiivisesti kannustaa yhteisrakentamiseen.

– Yhteisrakentamista tehdään erityisesti uusilla kaava-alueilla, mutta sitä voitaisiin tehdä verkkoinfrastruktuurin rakentamisessa vieläkin enemmän. Yhteisrakentamisessa ennakointi, kommunikointi ja hyvä johtaminen ovat erittäin tärkeitä, sanoo Rejlers Finland Oy:n telecom-liiketoimintajohtaja Ari Vainikka.

Oikea-aikaista yhteistyötä

Oikea-aikainen tiedonkulku on oleellista. Jos ilmoitetaan, että me kaivamme nyt, ei muilla toimijoilla ole välttämättä budjetoitu varoja sille hetkelle vaan vasta seuraavalle vuodelle. Tietoa on jaettava jo yleissuunnitteluvaiheessa, eli huomattavasti aikaisemmin kuin mitä perinteisesti on tehty, telecom-asiakkuuspäällikkö Jari Savolainen huomauttaa. Yhteishankkeissa myös koordinointi on erittäin tärkeää, osapuolten tulee sopia käytännöistä. Jos työmaalla ei ole määritelty päätoteuttajaa tai sovittu yhteisistä pelisäännöistä, se voi vaarantaa työmaiden työturvallisuuden.
– Hyvin johdetut yhteisrakentamishankkeet eivät poikkea normaalista rakentamisesta. Mutta jos toimijoilla ei ole kokemusta tai yhteisrakentamiskulttuuria, voi olla, että osapuolet kokevat yhteisrakentamisen työläänä. Aina tilaaja ei myöskään ymmärrä yhteisrakentamisen mahdollistamia hyötyjä, sähköverkkojen palvelupäällikkö Hannu Hiltunen kertoo.

Rejlers on loppuasiakkaan edunvalvoja

Rejlers Finland Oy toimii muun muassa sähköverkkoyhtiöiden ja teleoperaattoreiden edunvalvojana, tekee ennakkosuunnittelua ja valvoo rakentamisen laatua. Rejlers tuottaa palveluja hankkeiden johtamiseen sekä koordinointiin, se voi olla mukana hankesuunnittelussa suunnittelijana sekä toimia turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä. Rejlers on tuonut sidosryhmärajapintoihin johtamisen palveluna.

Teksti Kati Halonen, toimitus@mediaplanet.fi.

Kirjoitusta varten on haastateltu Ari Vainikkaa Jari Savolaista, Hannu Hiltusta, joiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]rejlers.fi