Yhteistyöllä oikeaan osoitteeseen

Sakeri Savola, Maanmittauslaitos2.9.2020

”Mikä on osoite?”

Tuttu kysymys meille kaikille, olipa sitten menossa uuteen kyläpaikkaan tai asioimassa nettikirpputorilla. Osoite on välttämätön tieto, kun puhutaan paikoista toisten ihmisten kanssa.

Yhä useammin osoitetietoja käsitellään digitaalisessa muodossa erilaisissa tietojärjestelmissä. Etenkin silloin on tärkeää, että tiedot ovat kaikilta osin oikein: kirjoitusasusta on yhteinen käsitys, tiedot ovat rakenteellisesti oikein, sijainti osoittaa oikeaan paikkaan – ja että tiedot ovat ajan tasalla. Muuten auton navigaattori ei löydä kyläpaikkaan, eikä kuljetusfirma saa pakettia perille.

Valitettavasti tiedot eivät aina ole oikein. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät aina päivity automaattisesti, ja ajan myötä osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita.

Maanmittauslaitos tukee kuntia osoitetietojen laadun parantamisessa. Jo yli sata kuntaa on lähettänyt osoitetietonsa laatuanalyysiin, joka tunnistaa osoitetietojen ongelmakohtia ja tarjoaa niihin korjausehdotuksia. Osoitetietojen tärkeys on kunnissa tiedossa, mutta aina resursseja tietojen korjaamiseen ei välttämättä ole.

Uusi osoitetietojärjestelmä

Laatuanalyysi on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kehitetään uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Tavoitteena on järjestelmä, joka koostaa osoitetiedot yhteen ja tarjoaa ne yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina.

Työssä on nyt luotu muun muassa tietomalli ja laatusääntöjä valtakunnallisille osoitetiedoille. Tietojen koostamista kuntien rajapinnoista valtakunnalliseen tietovarantoon kokeillaan pilottikuntien kanssa. Kerätyt tiedot ovat saatavilla avoimilta rajapinnoilta, joiden päälle viranomaiset ja yritykset voivat rakentaa uusia palveluita ja liiketoimintaa.

Jokainen voi osallistua osoitetalkoisiin

Esimerkiksi kuljetuksen tai ambulanssin pitäisi useimmiten löytää perille oikealle ovelle saakka. Tarkempi tieto sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä säästäisi ylimääräistä ajoa kuljetuksissa ja arvokasta aikaa hälytystehtävissä. Näiden tietojen kerääminen ei onnistuisi viranomaistyönä ainakaan kovin nopeasti. Siksi olemme lähteneet kokeilemaan tietojen keräämistä joukkoistamalla Osoitehaavi-palvelussa.

Tarvitaan kuntien, valtion, yritysten ja kansalaistenkin yhteistyötä, jotta osoitetiedot saadaan palvelemaan yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tule kuulemaan lisää tietoiskuun torstaina 10.9. klo 12.00–12.20.