Yhtiöittämässä toimintaa? Avainta auttaa

Yhtiöittämässä toimintaa? Avainta auttaa

Kuntakentällä eletään muutosten aikaa. Muutoksessa myös toiminnan yhtiöittäminen voi tulla ajankohtaiseksi. Näihin tilanteisiin on saatavilla asiantuntevaa apua Avaintasta.

Avaintyönantajat Avainta ry on kuntaomisteisten yhteisöjen työnantajaedunvalvoja. Yhdistyksen jäseninä on hieman yli 600 eri toimialoilla toimivaa yhteisöä. Jäsenyhteisöt työllistävät yhteensä noin 42 000 työntekijää. Avainta toimii läheisessä yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja Kuntarahoituksen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kuntakonsernien yhteisen edunvalvonnan tehostaminen.

Avaintan palveluksessa on kahdeksan työmarkkina-alan asiantuntijaa, jotka neuvovat ja kouluttavat jäsenyhteisöjä työoikeudellisissa ja työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa. Avainta neuvottelee jäsenyhteisöjä sitovat työehtosopimukset.

Tiivis yhteistyö KT Kuntatyönantajien kanssa mahdollistaa esimerkiksi sen, että yhtiöittämistilanteissa niin yhtiöittävä kunta kuin uusi yhtiökin saa erittäin asiantuntevaa neuvontaa sekä Avaintasta että KT:sta.

Lopuksi muistutus: jos kunta siirtää toimintansa omistamaansa yhtiöön, yhtiö ei ole KT Kuntatyönantajien edunvalvonnan piirissä, vaikka se soveltaisi liikkeenluovutukseen perustuen KVTES:sta sopimuskauden loppuun. Kuntayhtiön kannattaakin liittyä heti perustamisen jälkeen Avaintan jäseneksi – näin asiantunteva työnantajatuki on mukana alusta lähtien!

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avaintyönantajat Avainta ry