Ympäristövastuusta nostetta!

Ympäristövastuusta nostetta!

Taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat pitkäjänteisen toiminnan kolme tukijalkaa. Painaako vastuu vai voisiko se sittenkin nostaa?

Ekokompassin ja Helsingin seudun Kauppakamarin tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 80 % tavoitteellista ympäristötyötä tekevistä yrityksistä kokee, että siitä on konkreettista hyötyä. Yritykset kertovat saavansa ympäristövastuustaan ennen kaikkea taloudellista etua ja toissijaisesti imagohyötyä. Myös valtio ja kunnat antavat painoarvoa yhteistyökumppaneidensa vastuullisuudelle, ja ympäristöjärjestelmä voi olla edellytys tarjouskilpaan osallistumiselle.

Ympäristövalvonnan näkökulmasta on merkittävää, että vajaa puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä myöntää, ettei tiedä, millainen ympäristölainsäädäntö heidän toimintaansa koskee. Ympäristöjärjestelmää käyttävistä yrityksistä taas epävarmoja on alle 10 prosenttia. Tämä johtunee siitä, että lainsäädäntö käydään läpi ympäristöjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Yritykselle kyse on samalla riskienhallinnasta.

Ekokompassi on työkalu kuntien ympäristö- ja ilmastotavoitteiden jalkauttamiseen niiden omassa toiminnassa sekä alueen elinkeinoelämässä. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla kootaan johdettava kokonaisuus, johon sisältyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen saa Ekokompassi-sertifikaatin. Ratkaisevaa ei ole lähtötaso tai toiminnan luonne – keskeistä on jatkuva parantaminen.

Ekokompassi on käytössä jo yli 200 toimipaikassa. Käyttäjien saavutukset ovat konkreettisia toimia, joista on myös helppo viestiä niin omalle henkilökunnalle kuin ulospäin:

• siivousalan yritys otti käyttöönsä kemikaalittoman siivousmenetelmän
• kaupunki järjesti toimistokalusteensa sisäisesti kiertoon
• lounasravintola vähensi hävikin puoleen
• mielenterveyskuntoutus sitoutti asiakkaansa jätehuollon kustannusten hallintaan
• apteekki puolitti muovikassien kulutuksen
• kierrätysmyymälät vaihtoivat vihreään sähköön
• uimahalli pienensi suihkujensa vedenkulutusta
• kaupunki asetti hankinnoilleen vastuullisuuskriteerit

Ekokompassin ovat kehittäneet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Toimintaa koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Tervetuloa tutustumaan Ekokompassiin Kuntamarkkinoille 12.–13.9. osastolle S.28!

Elina Mähönen SLL, Ekokompassin Suomen koordinaattori
Irina Niinivaara HSY, aluekoordinaattori, pääkaupunkiseutu
Anu Salo ja Kati Lundgren Sakky, aluekoordinaattorit, Pohjois-Savo