Ypäjä panostaa rohkeasti hevosalaan – monien mahdollisuuksien asemakaava hyväksytty

Ypäjä panostaa rohkeasti hevosalaan – monien mahdollisuuksien asemakaava hyväksytty

Ypäjä on Suomen hevospitäjä. Ja onpa se ollut pop up –kaupunkikin hevosten vuoksi viikon ajan toissakesänä, jotta Emil Cedercreutzin Ystäväni nummella – hevosveistos saatiin säätiön sääntöjen mukaisesti luovutettua Ypäjällä sijaitsevalla Suomen Hevosurheilumuseolle.

Hevosten, hevosharrastajien ja –ammattilaisten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenet ja Ypäjällä onkin haettu mallia ja ideoita hevosvoimien luontevasta sijoittamisesta kuntaan Ruotsista, jossa maan hevostiheys asukasta kohden on Euroopan suurinta. Ruotsissa kunnat ja kaupungit ovat jo vuosia tiedostaneet hevosharrastamisen ja –yrittämisen positiiviset vaikutukset myös kuntatalouteen. Naapurimaassamme on kaavoitettu ja toteutettu hevoskyliä ja –alueita, jotka palvelevat sekä hevosväkeä, mutta myös kuntien intressejä.

Ypäjällä hyväksyttiin kesäkuussa Honkalan hevosalueen asemakaava. Honkala on alue, jossa palvelujen välittömässä läheisyydessä sekä suuremmat hevostallit että pienet valmennustallit yhdistyvät laidunalueisiin, valmennusravirataan ja hevosläheiseen pientaloasumiseen. Honkalan alueelle on asemakaavassa osoitettu kaksi suurta maneesin rakennusalaa, hevosten kahluuallas ja tilaa hevosiin tai urheiluun liittyville palveluille. Hevosreitit kulkevat laidunalueiden tallitonttien reunoilla ja jatkuvat laajojen virkistysalueiden läpi kohti Hevospistoa. Alueen laajuus on noin 89 hehtaaria.

Alueen suunnittelussa on hyödynnetty hevosväen osaamista ja toiveita, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman toimiva ja käytännöllinen.

Vaikka aika ei ole tämän tyyppiselle hankkeelle paras mahdollinen, on kyselyjä ja varauksia jo tullut ja me Ypäjällä uskomme alueen vetovoimaisuuteen.

Alueen vetovoimaisuutta lisää myös sen sijainti Suomen ratsastusurheilun ja –koulutuksen ykköspaikan, Hevosopiston välittömässä läheisyydessä. Hevosopisto tarjoaa ratsastukseen monipuoliset tilat ja valmentajat aina Euroopan huipulta saakka. Alueelta löytyy myös mm. hevosklinikka, varustemyymälöitä ja satulaseppä.

Olemme mukana Kuntamarkkinoilla, joten tervetuloa keskustelemaan lisää hevosalueen toteutuksesta!

Vesa Ketola, Ypäjän kunnanjohtaja