Aseman Lapset ry:n tehtävä on tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua sekä luontevaa vuorovaikutusta aikuisten kanssa. Teemme työtä lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiirinsä kanssa ja haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava. Vuonna 1990 perustettu Aseman Lapset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö.

Järjestössämme työskentelee yli 40 kasvatus-, nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaista. Aseman Lasten eri toimintamuotoja ovat mm. Walkers-, Friends-, katusovittelu- ja K-0-toiminnot.

Työhön kuuluu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, koulukiusaamiseen puuttumista, nuoriso- ja vapaaehtoistyötä julkisissa tiloissa ja nuorten kohtaamispaikoissa, sovittelua, tukemista rikoskierteiden katkaisussa sekä rinnalla kulkemista monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Koulutamme myös paljon eri alojen ammattilaisia ympäri Suomea.

K-0-työ on vakavien koulukiusaamistapausten selvittämistä aikuisten yhteistyöllä

Aseman Lasten kehittämän K-0-työmuodon avulla puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin kiusaamis- ja konfliktitilanteisiin. Toimintaa on kehitetty vuodesta 2017 lähtien.

Kunnissa ja kouluissa tehdään paljon hyvää työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Välillä kuitenkin käy niin, että tilanne ei ratkea koulujen omin toimin. Tällaiset tilanteet ovat usein todella kuormittavia lasten ja nuorten lisäksi myös näiden perheille ja esimerkiksi koulujen henkilökunnalle.

K-0:ssa työstetyt tapaukset ovat moniulotteisia: niissä saattavat täyttyä usean rikoksen tunnusmerkit, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä ja ne ulottuvat myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Usein tapahtumat ovat myös kärjistyneet niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut.

Aseman Lasten kehittämä kiusaamiseen puuttuva K-0-työmuoto on tarkoitettu tarjoamaan mm. koulujen henkilökunnalle ja lasten sekä nuorten perheille apua ja tukea monimutkaistuneiden tai pitkittyneiden kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

K-0-työllä ei ole tarkoitus korvata kouluissa jo olemassa olevia toimintamalleja vaan tuetaan niitä ja tuoda tilanteen selvittämisen tueksi aiempaa enemmän muun muassa nuorisotyön, poliisin ja lastensuojelun osaamista verkostomaisen työskentelyotteen avulla.

Aseman Lapset tukee kuntia K-0-toiminnan käyttöönotossa

Keskeinen K-0-prosessin toimija on kunnan K-0-koordinaattori, joka toimii tilanteen selvittämistä luotsaavana, toimenpiteitä koordinoivana ja kaikkia osapuolia tukevana prosessinjohtajana akuutin vaiheen ylitse. Hän on välittömän kouluarjen ulkopuolinen toimija, joka pystyy saavuttamaan osapuolten luottamuksen uudella tavalla.

K-0-toiminnan käyttöön ottava kunta palkkaa oman K-0-koordinaattorin, jonka kouluttamiseen, perehdyttämiseen ja vastaan tulevien tilanteiden ratkaisemiseen kunta saa tukea Aseman Lapset ry:ltä.

Mielen hyvinvointia tukeva Friends-toiminta mukana Kuntamarkkinoilla!

Friends-ohjelmalla tuetaan lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia. Se ehkäisee tutkitusti ahdistusta ja masennusta.

Ohjelma opettaa lapsia, nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends-ohjelma vahvistaa tutkitusti minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen.

Ohjelmasta on eri-ikäisille omat versiot, päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. WHO:n suosittelema Friends-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös yksilötyössä. Neljä eri ohjelmaversiota ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Tervetuloa kuulemaan, kuinka tunne- ja vuorovaikutustaitoja voitaisiin tukea myös teidän kunnassanne!

Kumppanin verkkosivu:


https://asemanlapset.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

K-0-työn käyttöönoton edut kunnalle: 

– Selvittämällä pitkittyneet kiusaamistilanteet lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja varmistetaan jokaisen oikeus turvalliseen koulupolkuun. Samalla lisätään muiden koulun oppilaiden työrauhaa ja hyvinvointia. 

– Oppilaitosten henkilöstön ja muiden ammattilaisten taidot haastavien tilanteiden ratkaisemiseen paranee. 

– Pitkään jatkuneita kiusaamistilanteita lähellä oleva koulujen henkilökunta on usein kuormittunutta eivätkä esimerkiksi sairaspoissaolot ole harvinaisia. Tilanteiden selvittäminen vaikuttaa lähes aina erittäin myönteisesti myös henkilökunnan jaksamiseen. 

– Tuomalla tulehtuneeseen tilanteeseen mukaan ulkopuolinen, neutraali taho, pystytään saamaan osallisten luottamus uudella tavalla sekä luomaan rakentavia keskusteluyhteyksiä. Tämä parantaa koulujen ja perheiden vuoropuhelua. 

– Koulujen ja perheiden tueksi kootaan tarvittavat moniammatilliset verkostot. Tämä lisää ammattilaisten valmiuksia lainsäädännön edellyttämään konkreettiseen monialaiseen yhteistyöhön.

– Raportoinnin kautta kunta saa tärkeää tietoa oppilaitosturvallisuuteen ja kouluhyvinvointiin liittyvien toimintamallien toimivuudesta sekä niistä juurisyistä, jotka vaikuttavat tilanteiden kärjistymiseen. Aseman Lasten kehittämä kiusaamiseen puuttuva K-0-työmuoto mukana Kuntamarkkinoilla. Tule kuulemaan K-0-työn hyödyistä ja käyttöönotosta kunnassasi! Tietoiskut K-0-työstä verkossa ke 14.9. klo 13 ja paikan päällä to 15.9. klo 11. Löydät meidät osastolta 0K2.

"

Ota Yhteyttä


Mari Sirén
Valtakunnallinen K-0-koordinaattori
+358 50 362 4422
mari.siren@asemanlapset.fi

Minttu Oinonen
Friends-suunnittelija/-kouluttaja
+358 40 582 3856
minttu.oinonen@asemanlapset.fi

Osasto: 0K2

Tartutaanko kunnassanne koulukiusaamiseen toimivin keinoin?

Aseman Lapset ry, Heikki Turkka 18.8.2022
Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta nousevat keskusteluun usein järkyttävien tapausten kautta. Valitettavasti vakavat kiusaamistapaukset eivät ole harvinaisuuksia, vaan kiusaamista tapahtuu lasten ja nuorten arjessa hälyttävän paljon. Henkistä tai fyysistä väkivaltaa joutuu kohtaamaan...