Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

Kumppanin verkkosivu:


https://dvv.fi/digi-ja-vaestotietovirasto
Osasto: 0K1

Kumppanin ohjelma

Digitaalinen henkilöllisyystodistus julkaistaan 2023 – miten kunnat voivat mahdollistaa sen käytön palveluissaan?

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on tarkoitus julkaista ensi vuonna ja sitä voi käyttää sekä käynti- että sähköisessä asioinnissa.
Käyttöönottoon on hyvä valmistautua erityisesti kuntien asiointipalveluissa, joissa henkilöllisyys on tarpeen todistaa.
Tule kuulemaan, miten kunnat voivat mahdollistaa uuden ratkaisun käytön palveluissaan.

Keskiviikko 14.9.2022
10.30 - 10.50
A3.21

Henkilötunnuksen uudistuksen vaikutus julkisen hallinnon yhteisiin järjestelmiin.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on mukana valtiovarainministeriön hankkeessa koskien henkilötunnuksen uudistamista (HETU-hanke). Henkilötunnuksen uudistamisen kokonaisuudessa on tarkoitus uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä. Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 2023 alusta. Tietoiskuissa kuulet tarkemmin HETU-uudistuksen sisällöstä sekä siitä miten uudistus näkyy DVV:n tutuissa palveluissa

Keskiviikko 14.9.2022
13.00 - 13.20
Verkko

Suomi.fi-laatutyökaluilla kohti parempaa asiakasymmärrystä ja laadukkaampia digitaalisia asiointipalveluja.

Kunnille, kaupungeille ja hyvinvointilalueille on nyt käytössä maksuton Suomi.fi-laatutyökalut, joilla organisaatio voi arvioida ja seurata asiointipalvelujensa laatua ja käyttöä. Laatutyökalut auttavat ymmärtämään, mitä kaikkea digitaalisten asiointipalveluiden kehittämisessä ja hyvän asiakaskokemuksen luomisessa pitää huomioida.

Laatutyökalut koostuvat kolmesta osasta:
· Itsearviointi-työkalu
· Asiakaspalaute-työkalu
· Käyttöasteen mittaaminen -työkalu

Laatutyökalut auttavat sähköisten asiointipalveluiden kehitystiimejä tunnistamaan oman digipalvelunsa vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämään palvelua entistä sujuvammaksi.

Laatutyökalut ovat yhteismitallinen ratkaisu, jota kaikki toimijat voivat käyttää. Työkalut tarjoavat keinon verrata eri palveluita keskenään ja ne parantavat tiedolla johtamista. Käyttöönotto on helppoa. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa Laatutyökalut maksutta julkisen hallinnon organisaatioiden käyttöön.

Tule kuulemaan Kuntamarkkinoilla torstaina 15.9. klo 12.00-12.20 kokoustilaan A3.3 Laatutyökalujen hyödyistä ja miten voit ottaa ne omassa organisaatiossasi käyttöön.

Torstai 15.9.2022
12.00 - 12.20
A3.3

Henkilötunnuksen uudistuksen vaikutus julkisen hallinnon yhteisiin järjestelmiin.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on mukana valtiovarainministeriön hankkeessa koskien henkilötunnuksen uudistamista (HETU-hanke). Henkilötunnuksen uudistamisen kokonaisuudessa on tarkoitus uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä. Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 2023 alusta. Tietoiskuissa kuulet tarkemmin HETU-uudistuksen sisällöstä sekä siitä miten uudistus näkyy DVV:n tutuissa palveluissa.

Torstai 15.9.2022
12.00 - 12.20
Verkko

Digitaalinen henkilöllisyystodistus julkaistaan 2023 – miten kunnat voivat mahdollistaa sen käytön palveluissaan?

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on tarkoitus julkaista ensi vuonna ja sitä voi käyttää sekä käynti- että sähköisessä asioinnissa.
Käyttöönottoon on hyvä valmistautua erityisesti kuntien asiointipalveluissa, joissa henkilöllisyys on tarpeen todistaa.
Tule kuulemaan, miten kunnat voivat mahdollistaa uuden ratkaisun käytön palveluissaan.

Torstai 15.9.2022
13.30 - 13.50
Verkko

Miten henkilötunnuksen uudistus vaikuttaa kuntien toimintaan?

Digi- ja väestötietovirasto, Anneli Kupari 15.9.2022
Henkilötunnuksen muotoon ja myöntämiseen on tulossa uudistuksia, joihin on hyvä valmistautua kunnissa. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä ja uudenlaisia henkilötunnuksia myönnetään ensimmäisen kerran arviolta kahden vuoden päästä. Jo ensi vuonna...