Kansalaisopistojen liitto KoL ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.

Liiton ydintehtävänä on vapaan sivistystyön, kansalaisopistojen ja opistolaisyhdistysten edunvalvonta, toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä. Liitto edistää yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa aktiivisesti tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, kestävää kehitystä sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Kansalaisopistojen liiton unelma on, että kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään kansalaisopistossa.

Kumppanin verkkosivu:


https://kansalaisopistojenliitto.fi/

Ota Yhteyttä


Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja
Kansalaisopistojen liitto
jaana.nuottanen(at)kansalaisopistojenliitto.fi
p. 040 741 0641

Osasto: 3S16

Uudistuva kansalaisopisto – hyvä yhteistyökumppani!

Outi Itäluoma, Vanajaveden Opisto 5.9.2023
Suomessa toimii maailman mittakaavassa harvinainen kansalaisopistojen verkosto, joka ryhtyi teollistumisen ja kaupungistumisen yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa nostamaan kansalaisten alhaista sivistystasoa. 1800-luvun lopussa tarvittiin sellainen matalan osallistumiskynnyksen toimija, joka oli ketterä, luova ja...