Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi kohderyhmien osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä kehittämishankkeita Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmakaudella.

Koordinaatiohankkeen toteuttajina ovat SOS-Lapsikylä, Nuorten Akatemia ja Opetushallitus.

Lisätietoja ESR-hankerahoituksesta, hakuinfoista ja muista tulevista tapahtumista saat syyskuussa avautuvilta verkkosivuiltamme www.osallisuudenkoordinaatio.fi sekä rakennerahastojen sivuilta www.rakennerahastot.fi.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.osallisuudenkoordinaatio.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tarjoamme verkostoitumisen mahdollisuuksia, kehitämme vaikutusten arviointia ja levitämme tietoa hankkeiden tuloksista sekä hyvistä käytännöistä. Iloitsemme yhteistyöstä erityisesti, jos olet kiinnostunut osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tai suunnittelet teemoihimme liittyvää kehittämishanketta.

Tervetuloa osastollemme kuulemaan lisää ja innostumaan mukaan!

"

Ota Yhteyttä


Elina Weckström, SOS-Lapsikylä
hankepäällikkö
elina.weckstrom@sos-lapsikyla.fi
p. 050 306 5588

Urpo Uusitalo, Nuorten Akatemia
kumppanuuspäällikkö
urpo.uusitalo@nuortenakatemia.fi
p. 040 099 5546

Osasto: 0L9

Askelmerkkejä osallisuuteen

Elina Weckström, hankepäällikkö, SOS-Lapsikylä 14.9.2023
Osallisuuden edistämistä on pidetty jo pitkään tavoiteltavana asiana lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Kun osallisuutta lähdetään edistämään, on hyvä tunnistaa, mitä osallisuudella kulloinkin tarkoitetaan. Osallisuutta voidaan määritellä kokemuksena joukkoon kuulumisesta...