Maanmittauslaitos tarjoaa kunnille laadukkaita ja ajantasaisia kiinteistö-, huoneisto- ja peruspaikkatietoja sekä palveluita, jotka auttavat kuntia rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Tarjoamme kunnille myös tukea ja työkaluja muun muassa kiinteistörekisterin pitämiseen, kiinteistökaupan ja maanvuokrasopimuksen laatimiseen sekä paikkatietojen yhteentoimivuuden parantamiseen ja INSPIRE-velvollisuuksien täyttämiseen. Tervetuloa infotilaisuuksiin kuulemaan lisää! Ota yhteyttä chatissa niin jutellaan, miten voimme tukea teitä innovatiivisten ja uudistuvien kuntien tarpeiden täyttämisessä.

Kumppanin verkkosivu:


https://maanmittauslaitos.fi/kuntamarkkinat

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tule kuuntelemaan tietoiskujamme osoitetietojärjestelmästä, rakennustietojen laadun parantamisesta, kiinteistötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta sekä huoneistotietojärjestelmästä!

"

Ota Yhteyttä


Kysymyksiä palveluista ja tuotteista? verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Kysymyksiä INSPIRE-velvotteista?
inspire@maanmittauslaitos.fi

Kysymyksiä Paikkatietojen kuntafoorumin toiminnasta?
kuntafoorumi@maanmittauslaitos.fi

Kysymyksiä huoneistotietojärjestelmästä kuntien näkökulmasta? asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

Asuntojen paperiset osakekirjat poistuvat – mitä tämä tarkoittaa osakkeenomistajalle, taloyhtiölle ja rakennuttajalle?

Suomessa on käynnissä iso digitaalinen murros, kun osakehuoneistojen paperiset osakekirjat vaihtuvat sähköisiksi omistajamerkinnöiksi huoneistotietojärjestelmässä. Tietojen kerääminen vaatii monien toimijoiden työpanosta. Tule kuulemaan, miten huoneistotietojärjestelmä muuttaa mm. taloyhtiöiden, osakkeenomistajien ja rakennuttajien arkea, ja mitä kuntien olisi hyvä tietää aiheesta.

Keskiviikko 15.9.2021
12.30 - 12.50

Tukea kuntien rakennustietojen laadun parantamiseen

Maanmittauslaitos tukee kuntia, jotta kuntien rakennustietojen laatua voidaan parantaa. Tule kuuntelemaan, millaista tukea kunnille on tarjolla tietomallin käyttöönottoon ja miten etenee VTJ-PRT-linkitystyö, jonka avulla kunnat saavat maksutta ajantasaista tietoa oman kunnan rakennustietojen tilanteesta Väestötietojärjestelmässä. Kerromme myös MML:n 3D-rakennustuotannon etenemisestä, miten testiaineistoa saa käyttöön ja miten kunnat hyötyvät koko maan kattavasta 3D-rakennustuotannostamme. Lisäksi teemme katsauksen siihen, millaisia vaikutuksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönotolla voi tämän hetkisen arvion mukaan olla MML:n ja kuntien nykyiseen aineistonvaihtosopimukseen ja yhteistyöhön.

Keskiviikko 15.9.2021
10.30 - 10.50

Kiinteistötietojärjestelmän tietojen luovuttaminen ja hallinto

Tule päivittämään tietosi kunta-asiakkaille suunnatusta Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelusta. Kunta ei tarvitse käyttölupaa, jos se haluaa kiinteistötietojärjestelmän tietoja suoraan tietojärjestelmäänsä. Kunnan kanssa tehdään kuitenkin sopimus kiinteistötietojärjestelmään liittyvien palvelujemme käyttämisestä ja me tarjoamme siihen liittyvää asiakastukea. Valmistelemme myös KTJ-maksu- ja -tulonjakoasetuksia yhteistyössä kiinteistörekisterinpitäjäkuntien ja Kuntaliiton kanssa. Mitä kunta-asiakkaan on hyvä tietää aiheeseen liittyen? Tervetuloa kyselemään ja kuulemaan kiinteistötietojärjestelmään liittyvistä kysymyksistä!

Torstai 16.9.2021
14.00 - 14.20

Osoitetiedot tehokäyttöön – yhdessä kohti valtakunnallista osoitetietojärjestelmää

Suomeen kehitetään valtakunnallista osoitetietojärjestelmää, joka tarjoaa tulevaisuudessa kuntien tuottamat rakennusten ja alueiden osoitteet luotettavasti ja kattavasti koko yhteiskunnan käyttöön. Yhteentoimivat osoitetiedot mahdollistavat sujuvat palvelut kuntalaisille ja yrityksille. Ne voivat myös toimia pohjana tulevaisuuden digitaalisille innovaatioille. Tule kuulemaan, miten kehittämistyö on edennyt tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa, mitä kuntien kannattaa tietää tulevasta osoitetietojärjestelmästä juuri nyt ja mitä mahdollisuuksia tuleva järjestelmä kunnille tarjoaa.

Torstai 16.9.2021
11.00 - 11.20

Valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä ei synny ilman kuntien asiantuntemusta

Sakeri Savola, Maanmittauslaitos 11.9.2021
Kunnat antavat osoitteita rakennuksille, tonteille ja esimerkiksi liikuntapaikoille. Osoitteilla on tärkeä rooli monessa yhteiskunnan kannalta tärkeässä toiminnassa, kuten avun ohjaamisessa oikeaan paikkaan, logistiikassa ja erilaisissa digitaalisissa palveluissa. Kuntien tuottamat tiedot...