EU:n maaseuturahasto

EU:n maaseuturahasto tukee ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia. Se auttaa pitämään huolta ympäristöstä ja laittaa vipinää talouden rattaisiin. Vuosina 2014–2020 rahoitusta on ollut tarjolla jopa yli kahdeksan miljardia euroa maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen sekä ympäristön tilan tukemiseen.

Suomi on hyvin maaseutuvoittoinen maa: vain suurimpien kaupunkien keskustat on rajattu maaseuturahaston toiminnan ulkopuolelle.

Siten siis suurin osa suomalaisista on tieten tai tietämättään hyötynyt maaseuturahaston toimien vaikutuksista. Yksi on saanut ostoskoriinsa kaipaamaansa luomutuotettua ruokaa. Toinen on osallistunut talkoisiin uimarannan siistimiseksi tai koulutukseen. Kolmas on työllistänyt itsensä tai hankkinut yritykselleen uuden laitteen. Neljäs on nauttinut nopeasta laajakaistasta, lähiliikuntapaikasta tai puhtaammista vesistöistä.

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE johtaa ja linjaa kansallista maaseutupolitiikkaa. Neuvoston tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Neuvosto linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä valtioneuvoston sille asettamien tehtävien puitteissa.

Valtioneuvosto on asettanut MANEn toimikaudelle 1.3.2021 – 31.12.2025. Neuvoston kokoonpano edustaa maaseutupolitiikan poikkihallinnollista luonnetta. Neuvostossa on 34 jäsentä, jotka edustavat toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, paikallisesta tasosta kansalliseen.

Kumppanin verkkosivu:


EU:n maaseuturahasto: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset Maaseutupolitiikan neuvosto MANE: https://www.maaseutupolitiikka.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Millainen on tulevaisuuden kuntasi? Tervetuloa löytämään ratkaisuja, rahoitusta ja inspiraatiota tulevaisuuden kuntaasi varten osastollemme 0C9!

"

Ota Yhteyttä


EU:n maaseuturahasto:

Meri Kiikkala
050 453 2803
meri.kiikkala@gov.fi

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE:

Antonia Husberg
029 516 2033
antonia.husberg@gov.fi

Osasto: 0C9