PEFC-metsäsertifiointi edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä ympäri maailmaa. Lainsäädännön noudattaminen on metsäsertifioinnin lähtökohta. Tämän lisäksi asetetaan muitakin vaatimuksia, joiden mukaan sertifioiduissa metsissä tulee toimia. Yli 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioituja. Sertifiointi ei koske suojelumetsiä.

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. Kestäviä valintoja tekevälle ostajalle PEFC-merkki tuotteessa on vahva viesti yrityksen vastuullisuudesta. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.

PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys vastaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyöstä Suomessa.

Ota yhteyttä:
Tatu Liimatainen
tatu.liimatainen@pefc.fi
+358 44 237 9693

Kumppanin verkkosivu:


https://pefc.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa osastollemme keskustelemaan puun vastuullisesta hankinnasta!

"
Osasto: 3S20

Kumppanin ohjelma

Kuntapäättäjä: Miten voit puurakentamisella tukea kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävän kehityksen päämääränä on säilyttää hyvät elämisen mahdollisuudet kunnan nykyisille ja tuleville asukkaille. Yhä jatkuva väestönkasvu, ilmaston lämpeneminen, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, ovat esimerkkejä kestävyyden haasteista, joilla on merkittäviä vaikutuksia elinympäristöömme ja maapallon tuleviin elinoloihin. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä. Puurakentaminen ja julkiset hankinnat ovat keinoja pyrittäessä kestävään kehitykseen ja ilmastoa koskeviin tavoitteisiin hiilineutraaliudessa. On tärkeää varmistaa, että rakennuksissa käytetty puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Kestävän alkuperän voi todentaa PEFC-metsäsertifioinnilla.
Moni kunta pyrkii tällä hetkellä lisäämään puurakentamista. Käytännössä toteutus on osoittautunut monessa kunnassa vaikeaksi ja totutuista tavoista luopuminen ylivoimaiseksi. Millaisilla keinoilla kunnat ovat onnistuneet ja miten puutavaran hankinnassa huomioidaan vastuullisuus? Kuuntele tietoiskumme.

Keskiviikko 14.9.2022
10.00 - 10.20
Verkko

Kuntapäättäjä: miten voit puurakentamisella edistää kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen päämääränä on säilyttää hyvät elämisen mahdollisuudet kunnan nykyisille ja tuleville asukkaille. Yhä jatkuva väestönkasvu, ilmaston lämpeneminen, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, ovat esimerkkejä kestävyyden haasteista, joilla on merkittäviä vaikutuksia elinympäristöömme ja maapallon tuleviin elinoloihin. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä. Puurakentaminen ja julkiset hankinnat ovat keinoja pyrittäessä kestävään kehitykseen ja ilmastoa koskeviin tavoitteisiin hiilineutraaliudessa. On tärkeää varmistaa, että rakennuksissa käytetty puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Kestävän alkuperän voi todentaa PEFC-metsäsertifioinnilla.
Moni kunta pyrkii tällä hetkellä lisäämään puurakentamista. Käytännössä toteutus on osoittautunut monessa kunnassa vaikeaksi ja totutuista tavoista luopuminen ylivoimaiseksi. Millaisilla keinoilla kunnat ovat onnistuneet ja miten puutavaran hankinnassa huomioidaan vastuullisuus? Kuuntele tietoiskumme.

Torstai 15.9.2022
10.30 - 10.50
Verkko