Privaon on kansainvälisesti tunnustettu, suomalainen tietosuoja-alan ohjelmisto- ja konsultointiyritys. Autamme organisaatioita tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja tietosuojavastaavia menestymään tehtävässään.

privaon.fi | dpo365.fi

Kumppanin verkkosivu:


https://privaon.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa keskustelemaan tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa ja DPO365 -palvelun esittelyyn. Toivotamme sinut tervetulleeksi myös tietoiskuihimme ”Kansainväliset tiedonsiirrot” (verkko) ja ”Onnistu tietosuojavastaavana” (A3.21/ Kuntatalo). Tavataan osastolla 0A2!

"

Ota Yhteyttä


info@privaon.com
+358 50 328 1446

Osasto: 0A2

Kumppanin ohjelma

Onnistu tietosuojavastaavana!

Tietosuojavastaavan tehtävänä on muun muassa:
– valvoa, että organisaatiossa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä,
– raportoida havaitsemistaan puutteista,
– ohjeistaa ja neuvoa tietosuojalainsäädännön mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle,
– toimia rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja
– tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Tietosuojavastaavan rooli vaatii mm. yhteistyötaitoja, lainsäädännön seurantaa ja tulkintaa, ajanhallintaa, priorisointi- ja organisointitaitoja. Miten tässä tehtävässä voi onnistua? Miten osoittaa vaatimustenmukaisuus tiiviisti ja kattavasti? Miten varmistaa, että osaaminen on ajan tasalla? Miten sitouttaa johto ja muut keskeiset sidosryhmät? Miten viestiä paikoin monimutkaisia tietosuojavaatimuksia muulle organisaatiolle? Miten muistaa tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet? Ja miten tietää, että ”kaikki tarpeellinen on tehty”?

Tietoiskun asiantuntija, Privaonin perustaja ja CTO Tomi Mikkonen (CIPT, CISM, CISSP) on kansainvälisesti tunnettu tietosuoja-alan asiantuntija. Vuodesta 2018 alkaen Privaon on toiminut kymmenille organisaatioille tietosuojavastaavana, ja näin se on jatkuvasti kehittänyt tapoja hoitaa tietosuojavastaavan toimenkuvaa. Toivotammekin sinut tervetulleeksi tietoiskuun, jossa saat käytännönläheiset vinkit tietosuojavastaavan roolissa onnistumiseen!

Tietoisku järjestetään Kuntatalolla.

Keskiviikko 14.9.2022
10.00 - 10.20
A3.21

Kansainväliset tiedonsiirrot | Tietosuoja

Tässä tietoiskussa pureudumme muutoksiin kansainvälisissä tiedonsiirroissa ja Schrems II -päätöksen vaikutuksiin. Tietoiskussa käydään tiiviisti läpi:

• Millaisia tiedonsiirtoihin liittyviä vaatimuksia organisaatioihin kohdistuu?
• Milloin tiedonsiirtoja koskeva sopimus on päivitettävä?
• Milloin henkilötietojen siirtoja koskeva vaikutustenarviointi on laadittava?
• Milloin organisaatiossa on toteutettava täydentäviä suojatoimenpiteitä siirron turvaamiseksi?

Tietoiskun asiantuntijana toimii Privaonin tietosuoja-asiantuntija Jenna Veera Asikainen. Jenna Veeralla on vuosien kokemus tietosuojavastaavan roolissa toimimisesta, ja hänen erityisinä osaamisalueina ovat luotto-, yritys- ja markkinointitiedon tietosuoja, sekä julkisten organisaatioiden tietosuojakysymykset.

Tietoisku järjestetään verkossa.

Torstai 15.9.2022
10.30 - 10.50
Verkko

Hyvin hoidettu tietosuoja on kuntalaisten(kin) oikeus!

Privaon, Heidi Mikkonen 9.9.2022
Kunnilla on lukuisia tehtäviä – ja niiden tuottamiseen lukuisia järjestelmiä, työkaluja ja sovelluksia, joissa käsitellään henkilötietoja. Tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa, että organisaatio käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojavastaavan roolissa onnistuminen...