Sininauhasäätiö-konserni on Suomen suurin asunto ensin -toimija ja merkittävä matalan kynnyksen toimintamallien asiantuntija ja kehittäjä. Konsernin muodostavat vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen Sininauhasäätiö sekä asumis- ja päihdepalveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys Sininauha Oy. Konsernissa työskentelee noin 200 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa sekä Turun alueella.

Me Sininauhasäätiö-konsernissa teemme työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Tarjoamme koteja asunnottomille, tukea ja neuvontaa asumisen onnistumiseksi sekä toimintaa paremman arjen varmistamiseksi.

Sininauha Oy on tuetun asumisen asiantuntija. Toimintamme perustuu asunto ensin -periaatteeseen. Päihteettömyys ei ole asunnon saamisen edellytys, vaan asunto on ensimmäinen askel kohti kuntoutumista.

Tuotamme asiakaslähtöistä, tuettua asumispalvelua, asiakkaiden koteihin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa sekä korvaushoito- ja katkaisuhoitopalveluita. Asiakkaat ovat toimintamme keskiössä, mikä ohjaa meitä aina toimimaan asiakkaan näköisen, vaikuttavan kuntoutumispolun mahdollistamiseksi. Aito, arvostava ja kokonaisvaltainen yksilön kohtaaminen on työmme perusta.

Meillä on jalkautuvaa asunnottomuustyötä, asumisen neuvontaa ja palveluohjausta, kynnyksetöntä päiväkeskustoimintaa, nuorille asunnottomille suunnattua toimintaa, naapurustotyötä, sosiaalista työllistymistä ja maahanmuuttajatyötä.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.sininauhakoti.fi/palveluita-ja-ratkaisuja-kunnille-asunnottomuus-ja-paihdetyon-asiantuntijalta/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 3S21 sekä kuulemaan tietoiskuja tarjoamistamme asumistaitokursseista ja työstämme asunnottomien nuorten parissa.

"

Ota Yhteyttä


Kimmo Karvonen, toimitusjohtaja
040 505 2158, kimmo.karvonen@sininauhasaatio.fi

Taru Nissinen, viestinnän asiantuntija
044 731 0159, taru.nissinen@sininauhasaatio.fi

Osasto: 3S21

Kumppanin ohjelma

Asumistaitokurssit ehkäisevät asunnottomuutta

Asunnottomuuden taustalla on usein heikot asumisen taidot ja oikea-aikaisen tuen puute. Asumistaitokurssit ehkäisevät asunnottomuutta, ja niille voivat osallistua niin asunnottomat kuin asunnottomuusuhan alla olevat.

Sininauhasäätiön jalkautuva asumis- ja palveluohjaus AIMO järjestää asumistaitokursseja, joiden tarkoituksena on vahvistaa osallistujien jo olemassa olevia asumisen taitoja sekä tuoda lisää työvälineitä asumisen ja arjen hallintaan. Ryhmämuotoinen kurssi ovat osallistujalle hyvä tilaisuus ottaa asuminen ja siihen liittyvät aiheet puheeksi sekä kuulla muiden kokemuksia ja ajatuksia turvallisessa ympäristössä.

Teemat / aiheet, joita kurssilla käsitellään:
– Asunnon haku
– Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet
– Asumisen säännöt, haasteet ja onnistumiset
– Oma talous, velat, ulosotto, velkajärjestely
– Sähköiset palvelut yhteiskunnassa (digiopastus)
– Palvelu- ja tukiverkostojen kartoittaminen
– Mielekäs arki
– Toimivat ihmissuhteet
– Naapurusto

Tervetuloa kuulemaan asumistaitokursseista ja asunnottomuuden ehkäisystä. Aiheesta puhuvat Sininauhasäätiön AIMO-tiimin palveluohjaajat Eeva Harez Aziz ja Sami Ng. Sininauhasäätiön jalkautuva asumis- ja palveluohjaustiimi AIMO pyrkii vähentämään pääkaupunkiseudun pitkäaikaisasunnottomuutta turvaamalla ja mahdollistamalla asunnottomina tai asunnottomuusuhan alla oleville.

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20
A3.2

Näkymättömät nuoret kuuluvat myös sinun työnkuvaasi

Asunnottomia alle 25-vuotiaita on maassamme reilut 700, mutta usein he jäävät palveluissa näkymättömäksi. Palveluihin hakeutumisen esteitä voi olla monia, kuten päihteiden käyttö, huonot aiemmat kokemukset, häpeä, epäluottamus viranomaisia kohtaan tai se, että palvelut eivät ole oikea-aikaisia.

Usein päihteidenkäyttäjien kohdalla puhutaan, että päihteidenkäyttö on oma valinta, mutta mitä jos valinnat on tehty nuoren puolesta jo ennen syntymää? Työ nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa on osoittanut, että yhteiskuntaamme on syntymässä asunnottomien nuorten viides sukupolvi.

Tietoiskussa käsitellään asunnottomien ja päihteitä käyttävien nuorten elinoloja, ylisukupolvisuutta, ulkopuolisuuden kokemuksia ja stigmaa.

Päivi Malmivaara on Sininauhasäätiön nuorten palveluiden päällikkö. Hänen vastuualueenaan on asunnottomien nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli sekä ODE-hanke, missä tavoitteena on nuorten huumeidenkäyttäjien yliannostusten ja huumemyrkytyskuolemien vähentäminen. Malmivaara näkee työssään aitiopaikalta asunnottomien nuorten kohtaamat haasteet ja saa ensi käden tietoa päihteidenkäytöstä suoraan nuorilta.

Torstai 15.9.2022
14.30 - 14.50
Verkko