Sitra on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava, vastuullinen ja riippumaton tulevaisuustalo, joka toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä sekä yhteistyön vauhdittajana.

Visionamme on, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Työssämme painottuvat kolme teemaa: ratkaisujen löytäminen ekologiseen kestävyyskriisiin, reilun datatalouden edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden vahvistaminen.

Sitran tulevaisuustyön perustana ovat ennakointi ja yhteiskunnallinen koulutus, joissa tavoitteenamme on tulevaisuustiedon ja -ajattelun sekä muutoskyvykkyyden ja yhteistoiminnan lisääminen.

Kumppanin verkkosivu:


www.sitra.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Hei kuntamarkkinakävijä!

Poikkeusaikoina korostuu tarve pitää kaikki mukana. Ja niin korostuvat myös tietoon perustuvat päätökset sekä rohkeus kokeilla ja rakentaa uutta. Tulevaisuustalo Sitrassa olemme viime vuosina keränneet tietoa, näkemystä ja kokemusta näistä kaikista – yhdessä kumppaniemme kanssa.

Jos alla olevat kysymykset ovat ajankohtaisia, kannattaa tsekata tietoiskumme Kuntamarkkinoiden ohjelmakattauksesta ja liittyä linjoille mukaan keskusteluun:

* Miten kirkas on kuva teidän kuntanne tulevaisuudesta? Entä käydäänkö siitä laajaa dialogia?
* Kaipaatteko vinkkejä ilmastopäästöjen vähentämiseen tai luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen?
* Miten alueet voivat varmistua siitä, että osaajia ja osaamista on jatkossakin riittävästi?
* Mikä on sivistyksen merkitys kuntien elinvoimalle?

"
Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

Tietoisku: Tulevaisuustaajuus – työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen

Tulevaisuustaajuus on Sitrassa kehitetty työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Tietoiskussa kerrotaan, miten menetelmän voi kuka tahansa ottaa käyttöön ja miten sitä voi hyödyntää esimerkiksi kuntastrategian laatimisessa tai kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Kuulet myös Pudasjärven kaupungin hyvinvointipäällikön Outi Nivakosken kokemuksista Tulevaisuustaajuus-työpajaan osallistumisesta.

Keskiviikko 15.9.2021
10.00 - 10.20

Tietoisku Sitran aluetyöstä: Näin luodaan vuorovaikutteisesti tilannekuva alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeista

Alueiden tilanteet ja tarpeet erilaistuvat. Siksi ne tarvitsevat kukin omanlaisensa ratkaisut kestävään tulevaisuuteen. Ratkaisut ovat alueen toimijoiden käsissä. Sitran yhdeksän alueen kanssa keväällä 2021 kehittämä prosessi, jolla alueen keskeiset toimijat loivat tilannekuvan alueensa osaamisen ja yhteistyön tarpeista, on hyödynnettävissä alueesi elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman vahvistamiseen.

Torstai 16.9.2021
09.00 - 09.40

Ilmastonmuutos, luontokato ja kuntien elinvoima

Kuntien ilmasto- ja luontotyö voi tuoda monia hyötyjä. Päästöjen vähentämisen ja luonnon tilan kohenemisen ohella voidaan esimerkiksi säästää rahaa, kohentaa asukkaiden terveyttä ja viihtyisyyttä sekä tukea yritystoiminnan edellytyksiä.
 
Millaiset seikat tukevat ilmasto- ja luontotyötä sekä “win-win” -ratkaisujen löytämistä? Tilaisuudessa kuulemme käytännön kokemuksia ilmasto- ja luontotyöstä Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Johdantona kuulemme löydöksiä kuntien ilmasto- ja luontotyön tilannekuvaa Suomen kunnissa yhteen vetävästä selvityksestä. Lopuksi on myös varattu hetki kysymyksille ja keskustelulle.

Torstai 16.9.2021
10.00 - 10.40

Kansankynttilöistä kestävään kehitykseen – sivistys kuntien tulevaisuuden rakentajana

Sote-uudistuksen myötä sivistystoimesta tulee kuntien suurin tehtäväalue. Sivistyspalveluihin panostaminen tuottaa aktiivisia kansalaisia, vireää kulttuurielämää ja laadukasta koulutusta. Mutta sivistyksen arvoa kannattaa pohtia myös laajemmin.

Sivistys voi olla kunnille merkittävä elinvoimaisuustekijä ja voimavara, joka lisää valmiuksiamme edistää kestävää kehitystä. Koulutus- ja kulttuuripalveluiden lisäksi kyse on myös siitä, millaisille arvoille ja ihanteille kunnan tulevaisuutta rakennetaan.

Sitran Sivistys+-projektin luotsaamassa verkkokeskustelussa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki, Tuusulan opetuksen asiantuntija Katja Elo ja Oulun kulttuuri- ja sivistysjohtaja Mika Penttilä pohtivat, mikä on sivistyksen merkitys ja rooli kuntien tulevaisuudelle? Miksi sivistykseen kannattaa satsata?

Torstai 16.9.2021
11.00 - 11.40

Kunnissa rakennetaan tulevaisuutta

Sitra 11.9.2021
Kunnissa tehdään joka päivä valintoja ja päätöksiä, joilla rakennetaan ihmisten arkea, niin tätä päivää kuin tulevaisuutta. Siksi tarvitaan laaja-alaista keskustelua siitä, miltä näyttää kunnan tulevaisuus ja mihin suuntaan pitäisi kulkea....