Tietojohtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytyksistä. Se edellyttää niin hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen kyvykkyyden kuin tietojärjestelmien ja tietopohjan laadun kehittämistä. Tavoitteena on saada sote-tieto hyötykäyttöön ja jalostaa sitä tietämykseksi, joka auttaa niin palvelujärjestelmää kuin yksittäistä asukasta.
Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa kehitetään tulevien hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kansallista sote-tietopohjaa, joilla luodaan edellytyksiä sote-tiedon entistä paremmalle hyödyntämiselle niin hyvinvointialueiden järjestämistehtävässä kuin viranomaistyössä.

Kumppanin verkkosivu:


https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa kuulemaan tietoiskujamme tiedolla johtamisen osaamisen tilasta Suomessa ja keskeisistä laatu-, vaikuttavuus-, ja tuottavuusmittareista (ke 10.30-10.50). Toinen tietoiskumme käsittelee vähimmäistietosisältöä hyvinvointialueiden johtamisessa (to klo 12-12.20).

"

Ota Yhteyttä


Juhana Valo, Toivo-ohjelman projektipäällikkö, STM, 0295 163 523, etunimi.sukunimi@stm.fi

Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

Tiedolla johtamisen osaamisen tila Suomessa

Tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla on yksi sote-uudistuksen perusedellytyksistä. Tietoiskussamme haastattelemme professori Harri Laihosta Itä-Suomen yliopistosta valmisteilla olevasta tutkimuksesta tiedolla johtamisen osaamisen ja tutkimuksen tilasta Suomessa. Keskustelemme myös siitä, miten voimme lisätä tiedolla johtamisen osaamista. Tervetuloa kuulemaan ja inspiroitumaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja saamaan konkreettisia vinkkejä käytännön johtamistyöhön!

Keskiviikko 15.9.2021
10.30 - 10.50

Vähimmäistietosisältö hyvinvointialueiden johtamisessa

Tule kuulemaan hyvinvointialueen (Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) ajatuksia Sote-järjestämislain 29§:n eli hyvinvointialueen johtamisessa käytettävän vähimmäistiedon vaatimusten mukaisesta työstämisestä. Hyvinvointialueiden yhteisen tulkinnan luominen hyvinvointialueen johtamisen vähimmäistiedosta on tärkeää. Yhteinen valmistelu ja tulkinta varmistavat tietojen vertailukelpoisuutta, mutta selittäviä mittareita alueiden toiminnasta tarvitaan tulkinnan tueksi. Yhteinen tulkinta ja perusteellinen dokumentaatio auttaa hyvinvointialueita tietojohtamisen ratkaisujen rakentamisessa ja konkreettisessa toteutuksessa ja palvelee valmisteluiden eri vaiheissa olevia hyvinvointialueita. Kansallisten viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa yhtenäistä tilannekuvaa koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuudesta.

Torstai 16.9.2021
12.00 - 12.20

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sote-palvelujärjestelmän uudistamisen

Mikko Huovila, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 26.8.2021
Uusi järjestämislaki velvoittaa, että tulevia hyvinvointialueita johdetaan mahdollisimman hyvään tietoon perustuen. Tavoitteena on, että laadukkaaseen tietoon perustuvan päätöksenteon avulla palvelut pystytään järjestämään nykyistä paremmin ja takaamaan asukkaille yhdenvertaiset sote-palvelut asuinpaikasta...