Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Uudistuksen tavoitteena on muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut. Tavoitteita toteutetaan yhteistyössä niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.

Soteuudistus.fi –sivuilla on laajasti tietoa uudistuksen toimeenpanosta sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kumppanin verkkosivu:


https://soteuudistus.fi

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 0L6! Mukana on ammattilaisia kansallista uudistusta ohjaavista organisaatioista.

"

Ota Yhteyttä


https://soteuudistus.fi/yhteystiedot

Osasto: 0L6