Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.
SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallistuu myös kansainväliseen toimintaan. SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähihoitajien ja perushoitajien edunvalvontaan.

SuPerin keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa, että työpaikoilla on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, palkka vastaa työn vaativuutta ja lähihoitaja ja perushoitaja saavat työssään käyttää koko osaamistaan.
SuPer on STTK:n jäsenliitto, joka neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset jäsentensä puolesta.

Jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta huolehtivat SuPerin ammattiosastot, työpaikkojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhteistoimintaelimissä toimivat edustajat.

Vuonna 1948 perustetun SuPerin puheenjohtaja on Silja Paavola.

Osasto: 3S7