Tervetuloa kuntamarkkinoiden messuosastolle, jossa esitellään kolme merkittävää hanketta: OKAPUU, MOP ja LSPUU. Nämä hankkeet keskittyvät erilaisiin kehitystoimenpiteisiin, jotka vaikuttavat pienyritysten tuottavuuden, maaseutuyritysten omistajanvaihdosten ja puurakentamisen edistämiseen. Tule tutustumaan näihin innovatiivisiin hankkeisiin, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia kuntatalouteen ja alueen kestävään kehitykseen.

Okapuu-hanke pyrkii parantamaan pienten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä omistajanvaihdosten avulla. Hankkeessa kehitetään suunnitelmia ja toimenpiteitä yritysten omistajanvaihdosten tueksi. Tavoitteena on helpottaa omistajanvaihdoksia ja varmistaa yritysten jatkuvuus. Messuosastolla voit tutustua hankkeen tarjoamiin käytännön työkaluihin ja neuvontapalveluihin, jotka auttavat pienyrityksiä menestymään omistajanvaihdosten kautta.

MOP-hankkeessa rakennetaan valtakunnallinen palveluverkosto matalan kynnyksen neuvontapalvelujen toteuttamiseksi maaseudun yrityksille. Hankkeen tavoitteena on edistää omistajanvaihdospalvelujen käyttöä. Hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, jotka ohjaavat maaseutuyritysten myyjiä ja ostajia aktiivisiksi omistajanvaihdospalvelujen käyttäjiksi ja edistävät maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. Kuntien elinkeinopalvelujen rooli on aivan keskeinen yrittäjien yhteistyökumppani herättelemään yrittäjät pohtimaan ajoissa omistajanvaihdoksen mahdollisuuksia ja hyödyntämään neuvonta- sekä asiantuntijapalveluja. Maaseudun tulevaisuus on maaseudun yritysten tulevaisuus.

LSPUU-hanke keskittyy puurakentamisen edistämiseen sekä puutuoteteollisuuden yritysten tuotannon kasvuun. Puurakentaminen tarjoaa kestävän vaihtoehdon rakentamiselle, vähentää päästöjä ja toimii hiilivarastona. Hankkeessa edistetään puutuotteiden tuotantoa ja käyttöä, mikä lisää puuraaka-aineen jalostusarvoa maakunnissa ja samalla lisää yrittäjätuloja ja työpaikkoja. Messuosastolla voit tutustua puurakentamisen innovaatioihin ja hankkeen tarjoamiin ratkaisuihin, jotka edistävät kestävää kehitystä alueellisella tasolla.

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Elinvoimaa puurakentamisesta ja puutuoteyrityksistä -messuosastolla esittelemme toimenpiteitä ja palveluja, jotka edistävät puurakentamista ja pienten yritysten tuottavuutta ja omistajanvaihdoksia. Tule tutustumaan näihin elinvoimaa luoviin innovatiivisiin hankkeisiin ja niiden mahdollistamaan kestävään kehitykseen.

LSPUU-, OKAPUU ja MOP-hanke

"

Ota Yhteyttä


Dennis Somelar
projektipäällikkö
Suomen Metsäkeskus
dennis.somelar@metsakeskus.fi
050 590 2530

Jouni Silvast
Projektipäällikkö
Suomen Metsäkeskus
jouni.silvast@metsakeskus.fi
050 3001786

Juha Tall
Projektipäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
juha.tall@seamk.fi
p. 040 868 0197

Osasto: 3S27

Satakunnassa rakennetaan ilmastoystävällisesti puusta

Dennis Somelar, Suomen metsäkeskus 12.9.2023
Satakunnassa yritykset ja kunnat uskovat puurakentamisen ilmastoystävällisyyteen. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi pääsisi ilmastotavoitteisiinsa, rakentamisessa on otettava käyttöön energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä toimintatapoja. Rakennusmenetelmä- ja materiaalivalinnoilla...