Standardit ovat yhteisiä pelisääntöjä – hyväksi todettuja tapoja toimia, ohjeita tai vaatimuksia tuotteille, palveluille tai vaikkapa järjestelmille. Standardeja tarvitaan, jotta tuotteet olisivat turvallisia, palvelut laadukkaita ja eri järjestelmät yhteensopivia. Standardeja kannattaa käyttää esimerkiksi hankintojen kriteereinä, palveluiden laadun varmistamiseksi tai järjestelmissä liikkuvien tietojen turvaamiseksi.

Meidän tehtävämme SFS:ssä on pitää huolta siitä, että suomalaisilla on mahdollisuus osallistua standardien laadintaan. Standardeja tehdään kansainvälisellä yhteistyöllä, johon osallistumalla voidaan varmistaa, että standardeissa huomioidaan suomalaisille tärkeät näkökulmat. Me myös ylläpidämme ja myymme suomalaisten tarpeita vastaava standardeja.

Standardien käyttö ja niihin vaikuttaminen edistävät tehokkaampaa ja turvallisempaa maailmaa. Siksi kannustamme tutustumaan standardeihin ja ottamaan niistä hyödyt irti!

Kumppanin verkkosivu:


https://sfs.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tavataan osastolla 0I8 ja jutellaan, miten sinä ja sinun kuntasi voitte hyötyä standardeista!

"
Osasto: 0I8

Älä tule yllätetyksi

Helena Vänskä, Suomen Standardisoimisliitto 17.8.2023
Suomalaisten hyvinvointi, turvallisuus ja arjen sujuvuus ovat riippuvaisia monista kuntien toiminnoista ja palveluista. Muuttuva maailmamme on kuitenkin ennalta-arvaamaton. Pandemiat, ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, sodat ja muut konfliktit sekä kyberrikollisuus ovat...