Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kumppanin verkkosivu:


https://tilatjaterveys.fi/

Ota Yhteyttä


hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi ja

suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Osasto: 0L3

Terveet tilat -verkostossa jaetaan sisäilmatietoa

Terveet tilat, Katja Outinen 6.7.2022
Terveet tilat -verkostossa annetaan vertaistukea sisäilma-asioiden parissa työskenteleville kunnille. Verkoston tapaamisissa jaetaan tietoa ajankohtaisista sisäilmateemoista ja vinkataan toisille hyvistä sisäilmakäytänteistä. Terveet tilat 2028 -ohjelman puitteissa toimivalle verkostolle järjestetään säännöllisesti tapaamisia,...