THL on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Tavoitteenamme on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Olemme muun muassa koordinoineet uuden hyte-palvelukonseptin laatimista. Konsepti ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellista kehittämistyötä, jota tehdään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2022–2025. Kehittämistyön tavoitteena on tuoda hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminta helposti löydettäviksi. Hyte-palvelukonseptin kohderyhmänä on aikuisväestö, johon lukeutuvat nuoret aikuiset, työikäiset ja ikääntyneet.

Olemme myös tukeneet ja koordinoineet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisia kehittämishankkeita, joita rahoittaa STM. Ohjelman tavoitteena on parantaa sote-palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus ja vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Osana Marinin hallituksen sote-uudistusta toteutettava ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun asti.

Kumppanin verkkosivu:


https://thl.fi/fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tervetuloa Kuntatalon K-kerrokseen osastollemme OE3.

Esittelemme hyte-palvelukonseptia, jonka avulla hyvinvointialueet, kunnat ja järjestöt voivat yhdessä edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kerromme myös, millainen merkitys yhteistyöllä, vertaiskehittämisellä ja toisilta oppimisella on sote-palveluissa.

Merkitse kalenteriisi myös tietoisku torstaina 14.9. klo 13.30 – 13.50 Kuntatalon 3. kerroksen huoneessa A3.1: ”Hyvinvointia tukeva toiminta helposti löydettäväksi – hyte-palvelukonsepti ja digiratkaisut Suomen kestävän kasvun ohjelmassa”.

"
Osasto: 0E3

Hyte on kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen asia

Tapani Kauppinen, THL 29.8.2023
Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteinen tehtävä huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Lisäksi sekä alueiden että kuntien tulee lain mukaan toimia yhteistyössä alueensa järjestöjen kanssa. Mitä paremmin onnistumme tarjoamaan asukkaille virikkeellisiä...