Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa suunnitellaan käytäntöjä, menetelmiä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen hyvinvointialueilla. Tiedolla johtaminen tukee sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista.
Ohjelmassa uudistetaan myös kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Uudistuksen myötä viranomaisilla, hyvinvointialueilla ja kunnilla on käytössään vertailukelpoista ja kattavaa, tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta sekä väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lue lisää: https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

Kumppanin verkkosivu:


https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma
Osasto: 3S36