Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Traficomilla on keskeinen rooli viestintäverkkojen rakentamisen edistämisessä ja toimintavarmuuden parantamisessa. Traficom muun muassa edistää yhteisrakentamista ja eri verkkotoimijoiden yhteistyötä. Kun eri verkkojen, kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen, maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä, tuo se kaikille yhteisrakentamisen osapuolille kustannussäästöjä.

Traficom myös ylläpitää verkkotietopiste.fi-palvelua, josta voi hakea tietoa verkkojen rakentamissuunnitelmista yhteisrakentamisesta sopimiseksi, olemassa olevista verkoista infrastruktuurin yhteiskäytön tarpeisiin sekä verkkotoimijoita hyödyntäviä muita tietoja. Parhaillaan kehitetään lisäksi Sijaintitietopalvelua, joka tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista.

Traficom tukee nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista myöntämällä valtiontukea niille alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Uusi laajakaistatukiohjelma käynnistyi helmikuussa 2022. Tukiohjelmaa varten Suomi on hakenut EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
https://www.traficom.fi/fi/
https://yhteisrakentaminen.fi
https://laajakaistainfo.fi

Kumppanin verkkosivu:


https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/yhteisrakentaminen

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Toimivat yhteydet ovat tärkeitä elinvoimaisissa kunnissa. Traficom tukee verkkojen rakentamista eri tavoin. Tutustu Traficomin palveluihin verkonrakentajille.

Yhdessä rakentaminen on kaikkien etu

Yhdessä rakentaminen tuo tekijöille kustannussäästöjä ja asukkaiden arkeen mahdollisimman vähän haittaa, kun yhdellä kaivamisella saadaan maan alle mahdollisimman paljon putkea ja kaapelia. Yhteisrakentamisesta saat lisätietoja osoitteesta: https://yhteisrakentaminen.fi

Jos suunnittelet verkkorakentamista, selvitä Verkkotietopiste.fi-palvelusta onko alueella suunnitteilla muita hankkeita. Ota yhteys toimijoihin verkkotietopiste.fi-palvelussa ja tarkista, millaisia mahdollisuuksia teillä olisi kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteisrakentamiseen. Palvelusta saat lisäksi tietoa siitä, keillä verkkotoimijoilla voi olla verkkoja alueella. Voit hyödyntää tietoa esimerkiksi fyysisen infrastruktuurin yhteiskäytöstä sopimiseen. Palvelussa on mukana tietoja viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.

Kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat yhdestä paikasta – helposti ja maksutta: verkkotietopiste.fi. Lisätietoja: https://verkkotietopiste.fi/

Laajakaistarakentamiseen on tarjolla rahoitusta

Valokuituverkkojen rakennushankkeisiin voi saada Traficomista valtiontukea alueille, joilla kaupallista laajakaistatarjontaa ei ole riittävästi. Tukea on tarjolla vuoden 2023 loppuun asti. Verkkojen rakentaminen voi jatkua vielä tämän jälkeen. Lisäksi maaseudun kehittämiseen tarkoitetun Maaseuturahaston kautta on saatavilla tukirahoitusta alkaen vuonna 2023.

Laajakaistainfo auttaa verkkojen rakentajaa

Laajakaistainfo tarjoaa tietoa laajakaistan rakentamisesta, rahoitusvaihtoehdoista ja yleistietoa laajakaistaverkoista ja -palveluista. Jos alueellasi on tarvetta huippunopeille laajakaistayhteyksille, olet kiinnostunut miten laajakaistahankkeen voi käynnistää tai jo aloittanut valokuituverkon rakentamisen, käy tutustumassa laajakaistainfo.fi-sivustoon: https://laajakaistainfo.fi

Sijaintitietopalvelusta apua kaivajille ja suunnittelijoille

Parhaillaan kehitettävän Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin sijaintitietojen saatavuus määrämuodossa keskitetystä paikasta helppokäyttöisesti ja tietoturvallisesti.

Keskitetty sijaintitietopalvelu helpottaa merkittävästi infrarakentajien työtä. Nykytilanteessa tiedot ovat hajallaan usealla toimijalla, ja joltakin osin ne saattavat sijaita myös Suomen ulkopuolella. Kattava tietojen saanti on ollut työlästä ja epävarmaa. Valtion hallinnoima ja omistama palvelu on luotettava ja toimintavarma ratkaisu kaikille infratoimijoille.

Keskitetty sijaintietopalvelu vähentää kaivuuvahinkoja, näin verkkojen toimintavarmuus paranee. Kaivuutyöt sekä suunnittelu tehostuvat ja kustannukset pienenevät. Lisätietoja: https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu/sijaintitietopalvelu-etusivu

"

Ota Yhteyttä


• Yhteisrakentaminen: Päivi Peltola-Ojala, p. 029 539 0539

• Verkkotietopiste.fi: Pertti Hölttä, p. 029 539 0491

• Sijaintitietopalvelu: Kalle Varjola, p. 029 539 0544

• Laajakaistarahoitus: Tapio Oikarainen, p. 029 534 7313

Osasto: 3S5

Laajakaista tuo eloa kuntaan

Traficom 31.8.2022
Traficom ja Maaseuturahasto tarjoavat kunnille rahallista tukea laajakaistaverkkojen rakentamiseen. Laajakaistaverkot ovat pitkäaikainen investointi kunnan elinvoiman kasvattamiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. Niillä mahdollistetaan sujuva etätyöskentely ja tuodaan monipuoliset viihdepalvelut myös haja-asutusalueille....

Toimivat yhteydet ovat yhteinen tavoite

Traficom, Päivi Peltola-Ojala 26.7.2022
Tarve huippunopeille kaikkialle ulottuville tiedonsiirtoyhteyksille on lähes itsestäänselvyys. Oli sitten kyse langattomista tai kiinteistä laajakaistayhteyksistä, tarvitaan aina kuitua ja sen rakentamista näiden toteuttamiseen. Kuntia aivan varmasti kiinnostaa alueensa elinvoimaisuus. Toimivat...