Tunne rintasi ry, rf on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Yhdistys edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintasyövästä, sen oireista ja omatarkkailusta, sekä elämäntapavalintojen vaikutuksesta sairastumiseen.

Tarjoamme maksutonta tietoa, koulutusta, opastusta ja jaettavaa materiaalia käyttöön niin ammattilaisille asiakastyöhön, kuin muille rintaterveystiedosta kiinnostuneille. Meillä on myös oma verkkokurssi aiheesta.

Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun ja edistämme tervettä kehonkuvaa. Toimimme rintojen omatarkkailun parhaana asiantuntijana ja vaikuttajana.

Toiminnallamme vakiinnutetaan rintojen omatarkkailun asemaa terveyden edistämisessä ja rintasyövän varhaistoteamisen yhtenä muotona. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta.

Teemme yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Toimimme yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden rinnalla ja tukena rintojen omatarkkailun ohjaamisessa.

Räätälöimme mielellämme toimintaamme teille sopivaksi, joten ole rohkeasti yhteydessä!

Kumppanin verkkosivu:


https://tunnerintasi.fi/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Miksi edistäisit rintaterveyttä?

Rintasyöpä on kansantauti, joka koskettaa suurta määrää suomalaisia. Kyseessä on naisten yleisin syöpä, jota löytyy Suomessa noin 5000 uutta tapausta vuosittain. Keski-ikä taudin toteamishetkellä on noin 60 vuotta, mutta myös nuoremmat voivat sairastua:

– yli 60-vuotiailta naisilta löydetään yli 60%
– 50-59 -vuotiailta yli 20%
– 25-49 -vuotiailta yli 10% rintasyövistä.

Miehillä sairastumisia todetaan noin 30 tapausta vuosittain, muista sukupuolista ei ole Suomessa tilastoja. Miesten kohdalla diagnoosia ja hoidon aloittamista voi viivästyttää se, ettei rintasyöpää tunnisteta myös miesten sairaudeksi.

Rintasyövällä on inhimillisten vaikutusten lisäksi myös suuri kansantaloudellinen merkitys. Suomen Syöpärekisterin (2019) tutkimuksen mukaan rintasyöpäpotilaan hoitokustannukset olivat sitä suuremmat, mitä nuorempi potilas oli kyseessä ja mitä pidemmälle syöpä oli levinnyt.

Kustannusten vaihtelu ikäryhmien mukaan oli 19 000–41 300 euron ja levinneisyyden mukaan 16 800 – 47 300 euron väliltä. Lisäkustannuksia tuovat sairasloma, kuntouttaminen, sekä mm. mahdolliset työttömyysjaksot

Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa sen hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta.

Siksi on tärkeää tarjota tietoa rintasyövän oireista ja siitä, miten rintojen terveyttä voi seurata itse. Rintojen omatarkkailu on hyvä ottaa kiinteäksi osaksi arkea muun itsestä huolehtimisen rinnalle.

Rintasyövistä noin 40% löytyy 50-69 vuotiaille tehtävissä seulontamammografioissa. Seulontamammografiaan osallistumisen määrä on joillain alueilla ja joidenkin väestöryhmien kohdalla laskenut.

Kannustetaan yhdessä ihmiset seuraamaan terveyttään ja osallistumaan seulontamammografiaan. Edistetään näin syövän varhaista toteamista ja hoitojen vaikuttavuutta!

"

Ota Yhteyttä


Tunne rintasi ry
info@tunnerintasi.fi

Toiminnanjohtaja
Johanna Artola
045 8789 208
johanna.artola@tunnerintasi.fi

Osasto: 3S44