Rakennetaanko kunnan uusi koulu energiatehokkaaksi ja sisäilmaltaan laadukkaaksi? Tarjotaanko koulussa ruokaa, jonka tuotannossa on otettu huomioon ympäristön ja ihmisten hyvinvointi?

Tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä vaikutuksia paitsi ympäristöön, myös ihmisiin. Hankintapäätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja, millaisissa työoloissa ne tuotetaan ja otetaanko tuotannossa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ilmasto.

Valtio, kunnat ja muut julkiset toimijat ostavat tavaroita ja palveluja vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla. Se tuo mukanaan myös vaikutusvaltaa. Siksi EU-ympäristömerkki, Joutsenmerkki, Luomu ja Reilu kauppa kannustavat kuntapäättäjiä tukemaan vastuullisia hankintoja. Julkisen sektorin merkitys markkinavaikuttajana on huomattava. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa viisaasti.

Julkisten palvelujen tuottamisessa hankinnoilla on erityinen rooli hyvinvoinnin edistäjänä, mutta niillä on merkitystä myös yritysten innovaatiotoiminnan kannustajana sekä ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa markkinoihin myös ihmisoikeuskysymyksissä. Asettamalla vaatimuksia, jotka koskevat ostettavien tuotteiden ja palveluiden tuotannossa työskentelevien henkilöiden ihmisoikeuksien parantamista, voidaan vaikuttaa työolojen kehittymiseen parempaan suuntaan.

Kumppanin verkkosivu:


https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Tule osastollemme 3S4 (3.krs) testaamaan tietosi vastuullisuusmerkeistä!

Reilun kaupan, Luomun, Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin tietoiskussa kuulet, miten vastuullisuusmerkkien käyttö hankinnoissa voi edesauttaa kuntasi vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Tietoiskumme järjestetään keskiviikkona 14.9. klo 10-10.20 verkossa ja torstaina 15.9. Kuntatalolla tilassa A3.2. klo 10.30-10.50.

"

Ota Yhteyttä


Elina Matilainen, asiantuntija, hankinnat ja yritysvastuu, Ympäristömerkintä Suomi
050 479 0150/ elina.matilainen@ecolabel.fi

Jatta Makkula, yhteysvastaava, Reilu kauppa
040 549 4521 / jatta.makkula@fairtrade.fi

Aura Lamminparras, toiminnanjohtaja, Pro Luomu
040 556 8097 / aura.lamminparras@proluomu.fi

Anu Arolaakso, projektipäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä/Portaat luomuun, 044 785 4048 / anu.arolaakso@sakky.fi

Osasto: 3S4

Tehdäänkö teillä vaikuttavia vastuullisuustekoja?

#Vaikuta hankinnoilla, Riikka Holopainen, Aura Lamminparras, Janne Sivonen 14.9.2022
Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan yhä laajempaa vastuuta ympäristön ja ihmisoikeuksien huomioimisessa. Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että kuntien tulee näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoillaan. Se ei ole ihme,...