Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. 13 500 työntekijää, 1,4 miljoonaa yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä 2,08 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät kehittämään toimivia ratkaisuja huomisen tekijöille.

Kumppanin verkkosivu:


https://www.visma.fi
Osasto: 0B7

Kumppanin ohjelma

Wilma – Suomalaisen oppimisen sydämessä

Mistä Wilma on tullut ja missä menemme nyt?
Wilma palvelee päivittäin yli miljoonaa Suomalaista kouluhallinnon, koulun henkilökunnan, oppijoiden sekä huoltajien osalta. Pääfokuksemme on auttaa opetuksen järjestäjiä toteuttamana lakisääteisiä velvollisuuksia, hallinnoimaan valtavia tietomassoja, suunnittelemaan lukuvuotta sekä tarjoamaan digitaaliset palvelut koulumaailman asioiden hoitoon oppilaitosten henkilökunnille, oppijoille sekä huoltajille. Missionamme on edelleen vapauttaa kaikkien käyttäjien aikaa siihen mikä heidän työssä on kaikkein tärkeintä ja mahdollistaa selviytyminen kaikkien niiden vaatimusten keskellä, mitä heidän työlleen on asetettu. Olemme tammikuussa julkaisseet uuden käyttöliittymän Wilma Links, joka entisestään tukee koulumaailman asioiden keskittämistä yhteen palveluun. Tarkoituksena on mahdollistaa kaiken tarvittavan tiedon, materiaalien sekä palveluiden saaminen yhden käyttöliittymän kautta vaikka niiden toimittajia olisi useita.

Mitä jatkossa ja miksi?
Visionamme on olla tulevaisuudessakin Suomalaisen oppimisen sydämessä, vaikka koulumaailma ja sen tarpeet muuttuvat. Näemme, että haasteiden lisääntyessä ja monimutkaistuessa entisestään, tarvitaan markkinassa vahvan kokemuksen omaavaa toimijaa, joka pystyy tuoda yhteen kaikki toimijat ja tuottamaan loppukäyttäjille hallittavan palvelukokonaisuuden. Keskeisimpiä uudistuksia nykyisten vastuiden lisäksi tulevat siis olemaan tarvittavien palveluiden, materiaalien ja tiedon saatavuus sekä niiden monipulisempi ja tehokkaampi käyttö automatiikan, optimoinnin sekä analytiikan kautta. Tulevaisuutta värittää siis entistä voimakkaampi yhdessä tekeminen kumppaneiden sekä asiakkaiden kanssa, mikä mahdollistaa aina vaan paremmat palvelut, jotka aidosti helpottavat jokaisen arkea.

Keskiviikko 13.9.2023
09.30 - 09.50
A3.21

Digitaalinen oppipolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Palvelujohtaja Janne Lumme käsittelee tietoiskussaan kasvatuksen sekä opetuksen järjestämisen, hallinnoinnin ja toteutuksen tukemista Wilman avulla. Painopisteenä puheenvuorossa on Wilman laajeneminen varhaiskasvatukseen, jossa se on jo tuotannossa useissa kunnissa. Tietoiskussa esitetään matkan varrelta opittuja asioita sekä tulevaisuuden visioita siitä, miten Wilma tulee edelleen muokkaamaan ja helpottamaan kasvupolkua varhaiskasvatuksessa ja siirtymää perusopetukseen.

Torstai 14.9.2023
09.30 - 09.50
A3.21