Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämisessä. Tehdään yhdessä töitä entistä parempien elinympäristöjen puolesta. Tervetuloa Kuntamarkkinoille kuulemaan miten voitte vauhdittaa kestävyyttä, puurakentamista ja digitalisaatiota ympäristöministeriön tuella.

Kestävä kaupunki -ohjelma (2019-2023) vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä kuntien, ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelmassa muun muassa ratkotaan kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa sekä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja laajentamista. Pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys, ja uusia ratkaisuja etsitään erityisesti teemoja läpileikkaaviin kysymyksiin. Tietoiskuissa kerromme ohjelman tuloksista, avautuvasta rahoitushausta sekä muista ajankohtaisista osallistumismahdollisuuksista.
Lisätietoja kestavakaupunki.fi

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Monessa kunnassa puun käyttö rakentamisessa on tunnistettu yhdeksi keinoksi pienentää kunnan hiilidioksidipäästöjä ja toteuttaa ilmastotavoitteita. Myös valtio haluaa kannustaa kuntia lisäämään puun käyttöä rakentamisessa. Puurakentamisen ohjelmassa tarjoamme kuntatoimijoille monipuolisesti neuvontaa, koulutuksia ja tietoa puurakentamisen eduista, kuten hiilijalanjäljen merkityksestä sekä terveellisyydestä ja turvallisuudesta rakentamisessa.
Tervetuloa kuulemaan miten julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu voi auttaa sinun kuntaasi. Puurakentamisen ohjelma myös päivystää tämän kumppanisivumme chatissa!
ym.fi/julkinen-puurakentaminen
motiva.fi/puurakentaminen

Osana yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti. Kunnat ovat rakennetun ympäristön tiedon merkittäviä tuottajia ja käyttäjiä – ja sen vuoksi keskeisessä roolissa uuden toimintamallin luomisessa. Monilla kunnilla on kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja hyödynnetään uuden, yhteisen toimintamallin ja valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamisessa. Ryhti-hanketta ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa erilaisten kuntien tarpeita kuunnellen. Kuntamarkkinoilla kerromme, miten kunnassa voi varautua uuteen valtakunnalliseen tietojärjestelmään ja minkälaista tukea on tarjolla?
Lisätietoja ym.fi/ryhti

Kumppanin verkkosivu:


https://ym.fi/kuntamarkkinat

Terveisiä Kuntamarkkinoiden osallistujille

"

Yhdessä kohti entistä kestävämpiä elinympäristöjä!

Kuntamarkkinoiden ajan tällä sivulla chatissamme päivystää julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu, joten chattiin ovat tervetulleita kaikki puurakentamiseen liittyvät kysymykset.

"
Osasto: Verkko

Kumppanin ohjelma

Tiedon digitalisaatio on avain parempiin palveluihin

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö, Ryhti-hanke 16.9.2021
Tuore julkisen hallinnon strategia asettaa tavoitteen, että julkinen hallinto rakentaa kestävää hyvinvointia murrosten keskellä. Tuon tavoitteen toteutuminen vaatii töitä eri sektoreilla ja vahvaa yhteistyötä muun muassa kuntien ja valtion välillä....