Avaintyönantajat AVAINTA ry

Avaintyönantajat AVAINTA ry on yksityisen sektorin monitoimialainen työnantajaedunvalvontajärjestö. Palvelemme pääasiassa kuntien ja kuntayhtymien osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja säätiöitä. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on saman työehtosopimuksen piirissä. Monialainen työehtosopimuksemme kattaa mm. hallinto- ja toimistoalan-, sosiaali- ja terveydenhuollon ja teknisen alan henkilöstön.

Tukea yhtiöittämiseen

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avaintyönantajat Avainta ry 9.9.2020
Palveluiden yhtiöittäminen on iso päätös kunnille, ja jo ennen päätöstä on tehtävä paljon työtä. Avainta tarjoaa tukea ja apua yhtiöittämiseen. Apu voi olla tarpeen jo ennen kuin kunta tekee yhtiöittämispäätöksen,...