Keva

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii julkisen sektorin eli kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Kevalla on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta.

Asiakas kiittää, kun henkilöstön työkyky on hyvä

Laura Rinne, palvelupäällikkö, Keva 7.9.2020
Asiakas on toiminnan keskiössä myös kunta-alalla. Palvelut halutaan toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöisesti, yhdessä asiakkaiden, eli kuntalaisten ja yritysten, kanssa. Tähtäimessä on hyvinvoiva asiakas. Samalla tiedetään taloudellisten resurssien kaventuminen, eikä palveluiden...